Kdož sú Boží bojovníci

11. 10. 2012

Starý husitský chorál zazníval, v druhé půlce září, už podruhé pod zbytky hradu Sion, kde se Jan Roháč z Dubé bránil přesile nepřátel, ale neubránil. Protože se historie aspoň v něčem opakuje, i letos probíhaly okolo zbytku hradu urputné boje. Netekla při tom sice krev a lidé neumírali, přesto přinášely emoce, adrenalin stoupal a byla i sem tam slzička.

Neradujte se a nebo nebojte. Husité se nevrátili. To jen 13 dorostů se sjelo, aby spolu strávily krásný víkend. Ten nebyl naplněn jen boji, i když je to velké lákadlo. Jak dorostenci, tak vedoucí se přiznávají, že nenechat se strhnout atmosférou je téměř nemožné. Není se čemu divit, když proti sobě stojí, běží a bojuje skoro 170 lidí. Obě „nepřátelské“ armády si vyzkoušely obranu a útok na hrad, boj o předhradí, bránu s palisádami, boje při přesunech na hradbách, ale i boj o most. Prostě celé sobotní dopoledne a část odpoledne bylo naplněno boji. Kdo zvítězil není podstatné, důležité je, že si to všichni velice užili.

Setkání bylo také místem, kde se dorostenci v programech a ztišeních mohli zamýšlet nad svými postoji k víře a nad hodnotami svého života. I prostředí večerních programů a nedělní „polní“ bohoslužby, navozovalo atmosféru, kdy dost lidí vnímalo silněji jejich obsah. K tomu napomáhalo i vědomí sounáležitosti s ostatními podobně věřícími lidmi.

Ještě před začátkem bojů měli účastníci jedinečnou možnost přivítat mezi námi pana Ryšánka, místního starostu, ale hlavně znalce historie Siónu, jeho okolí a všech souvislostí. Zajímavou formou nás seznámil s místní historií, všemi výzkumy a souvislostmi, které se vztahují k Siónu a Janu Roháči z Dubé.

Páteční večer, sobotní pozdní odpoledne a nedělní dopoledne po bohoslužbě bylo navíc vyplněno aktivitami, které vtáhly téměř všechny účastníky. Mohli si vyzkoušet šerm meči, otestovat svoji sílu při běhu na gumovém laně a nebo tahání dodávky do kopce. Židovské a country tance se mohli vyzkoušet při večerních volných programech. Jen těžko si někde jinde mohou zkusit vyrobit vlastnoručně svíčku, ruční papír a nebo dřevořezbu. Také lukostřelba není běžnou činností, se kterou by se setkávali.

Jak je vidět, nejen boj, ale i ostatní aktivity přivedly dorostence a jejich vedoucí už popáté na velice prospěšnou společnou akci. I když by se třeba na jiných dětských dnech, nebo veřejných akcích, které pořádají třeba Domy dětí a mládeže, mohou setkat s obdobným programem, nemohou se tam setkat s atmosférou, která je na dorostových akcích. Atmosférou, kterou spojuje a naplňuje víra, příslušnost ke sborům, k Božímu lidu.

Protože nejen boji a zábavou je živ člověk, ale potřebuje také pít, jíst, odpočívat a spát, vznikla na těchto sejitích skupina lidí z Náchodského dorostu, který nám velice pomáhá. Bez nich bylo velice obtížné takovéhle akce pořádat. Patří jim velký dík.

Velice také děkuji Pavlovi Benákovi, který od začátku setkávání dorostů, pomáhá s organizací a přípravou těchto úžasných akcí.

Honza Homolka (HoHo) tajemník pro dorost

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.