Mezinárodní vězeňské společenství

27. 02. 2012

Vedle dlouhodobě působící Vězeňské duchovenské péče u nás vzniklo před více než rokem Mezinárodní vězeňské společenství. Je to křesťanské ekumenické sdružení, která má za cíl pomáhat uvězněným, propuštěným, obětem trestních činů, kaplanům, zaměstnancům věznic. Společenství je zastřešeno největší světovou dobrovolnickou organizací v oblasti vězeňství Prison Fellowship International. Ta sdružuje na 120 zemí, včetně Slovenska, a dalších našich nejbližších sousedů.
MVS se v roce 2011 představilo napřed konferencí na téma Evropské zkušenosti s programy PFI. První adventní neděle odstartovala za podpory ERC a ČBK mezinárodní Týden modliteb za vězně, propuštěné, za oběti trestných činů, za děti, za rodiny všech, kterých se vězeňství jakkoliv dotýká, za kaplany, zaměstnance věznic, za justiční systém. Ohlas na iniciativu byl velmi pozitivní jak ze strany církví a organizací, tak i samotných vězňů, a i rodin odsouzených. Rádi bychom uspořádali Modlitební týden 2012 zase ve stejné době, tedy hned na počátku Adventu a doprovodili jej podpůrnými akcemi, které by potřeby odsouzených, propuštěných a jejich rodin zviditelnily.

Na konci roku se podařilo uskutečnit pilotní verzi projektu Andělský strom, ve kterém členové církví posílají vánoční dárky dětem uvězněných rodičů a to vždy jménem rodiče, který je výkonu trestu a nemá sám možnost dárek dítěti koupit. Projekt, jakkoliv byl jen zkušební, se rozšířil víc, než jsme plánovali a zapojilo se do něj celkem 6 věznic. Dobrovolníci koupili dárky pro 178 dětí za asi 60 000- 70 000 Kč. (Bez sebemenší dotace nebo grantu.)

MVS spolupracuje s Armádou Spásy na projektu „ Příprava žen na propuštění a následná péče o ně“ ve věznici Světlá nad Sázavou. Projekt je postaven na spolupráci s církvemi a sbory, protože propuštěné ženy odchází do všech částí republiky a v místě jejich bydliště pro ně hledáme věřící, kteří je podepřou v prvních týdnech, měsících, nebo i letech po propuštění, pozvou je do svého společenství, nebo jen na kávu, nabídnou přátelství, či doprovod na úřad. Dobrovolníky učíme, jak s propuštěnými zacházet, jak předejít manipulaci a zneužití pomoci, jak ochránit své soukromí i bezpečí.

Jak se lze k této práci a projektům připojit? * Modlitbou za odsouzené, propuštěné, oběti, rodiny, zejména děti. * Modlitbou za jednotlivé věznice, zaměstnance, justiční systém. * Modlitbou za vězeňské kaplany, VDP, i ostatní, kdo věznice navštěvují. * Modlitbou za nás v MVS. * Dopisováním s vězni. * Posíláním balíčků odsouzeným, kteří nemají víc než 100 Kč měsíčně na hygienické potřeby, nemají některé potřebné oblečení, potraviny, literaturu. * Uvítáme pomoc sborů, které se budou ochotné ujmout péče o rodiny odsouzených ze svého okolí. * Uvítáme, když se nám přihlásí sbory, které budou ochotné se podílet na pomoci propuštěným ženám, se kterými pracujeme ve věznici Světlá nad Sázavou. * Uvítáme přihlášky sborů do programu Andělský strom, tedy posílání vánočních dárků dětem uvězněných rodičů. Smyslem je vždy zachovat soudržnost rodiny a předcházet kriminální budoucnosti dětí odsouzených. * Nabízíme prezentaci programů PFI ve vašem sboru, abyste se mohli pro případnou pomoc lépe rozhodnout.

V ČR je v tuto chvíli 37 věznic a více než 23 000 odsouzených. Mnoho z nich nemá nikoho, kdo by je navštívil, napsal, nebo na ně jen občas vzpomněl. Počet recidiv je veliký. I když někteří odsouzení ve věznici uvěří v Boha, po propuštění většinou nemají žádné duchovní zázemí, tak se vracím ke svým starým zvykům, a brzy zpět do věznice.

Věřící lidé mohou podat pomocnou ruku těm, kteří mají dobrou vůli začít jinak, těm, kteří upřímně hledají, ale situace je po propuštění tlačí zpátky ke kriminální minulosti. Bez ubytování, bez práce a bez zázemí jen málokdo obstojí.

Zodpovědnost je jistě na propuštěném a na pomoci státu. Odpovědnost za bližního máme ale i my, věřící lidé, a pomáhat lze mnoha rozmanitými způsoby. V první řadě alespoň soucitem, který většinou společnost postrádá.

Jsme vděční, že naši činnost podporuje mnoho dobrých křesťanů, mezi nimi i Předseda Rady Církve bratrské Ing. Daniel Fajfr, M.Th., který je čestným členem MVS.

Kontakt: Mezinárodní vězeňské společenství, o. s. Nad Habrovkou 3, Praha 6, 164 00. Tel: 602 308 210 mvscr@centrum.cz, www.facebook.com/mvscr www.pfi.org

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.