Ohlednutí za Konferencí CB v Písku

20. 5. 2012

Ve dnech 18.-19. května se v modlitebně Sboru Církve bratrské - Elim v Písku sešlo více než 200 delegátů celostátní Konference CB. Hlavním mottem letošního jednání bylo téma Kristova kříže. Účastníci se na základě zprávy br. předsedy zabývali i otázkami věrohodnosti církve. Přes 700 tisíc lidí v České republice, proklamujících svoji víru, se podle loňského sčítání lidu nehlásí k žádné registrované církvi. A mezi pěti milióny, kteří využili možnost neodpovědět na otázku po náboženské příslušnosti (před deseti lety to byl necelý milion obyvatel), je řada těch, kteří mohli být církvemi nějakým způsobem výrazněji osloveni. Jedním z důvodů, proč je církev mnohdy nahlížena negativně, je podle názorů lidí její nedůvěryhodnost. Delegáti se proto zabývali otázkami důvěryhodnosti služby jednotlivých kazatelů, staršovstev i celých sborů.

V jednací části proběhla předstihová volba předsedy a tajemníka ústředí Církve bratrské, předsedou byl pro období 2014-17 zvolen Daniel Fajfr, tajemníkem Petr Grulich. Za kazatele evangelia byl slavnostně ordinován dosavadní vikář br. Dalimil Staněk. Konferencí byla stejně jako ve slovenské části církve vyjádřena podpora dosavadnímu průběhu prací na nových základních dokumentech církve (Ústava, Řád…).

taj

Fotografie