Staň se dobrovolníkem pro areál Chvaly

10. 09. 2012

Středisko Diakonie Církve bratrské Bethesda a Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly hledá a nabírá dobrovolníky pro areál Chvaly, kteří by pomáhali při volnočasové aktivizaci seniorů, pacientů a v nejrůznějších dalších oblastech. Pokud máte zájem, můžete se přihlásit a stát se dobrovolníkem pro areál Chvaly. Dále naleznete několik základních otázek a odpovědí, které se týkají doborovolné služby v areálu Chvaly.

Proč být dobrovolníkem? Dobrovolník je ten, kdo se svobodně rozhodne, že prokáže dobrou vůli a napomůže. Smyslem je vytváření jiných hodnot než materiálních, nová zkušenost z pomáhání, nová pracovní kvalifikace a nepomíjitelná chvilka upřímné radosti.

Co dělat jako dobrovolník? Fantazii se meze nakladou. V dobrovolnické práci s klienty je potřeba se vždy přizpůsobit potřebám klientů. V tomto ohledu chceme být dobrovolníkům nápomocní a také jim případně poradit, vést je, a také je školit.. (Avšak v dobrovolnictví nemusí jít vždy jen o práci s klienty, ale nabízí se i odborná, organizační či provozní pomoc aj.)

Co je nejdůležitější pro práci dobrovolníka? Pro práci s klienty je klíčové umět jim dát „čas“ a pozornost. Dobrovolník je tak nositelem radosti, pozornosti a „času“.

Co lze tedy konkrétně dělat? Někdo si jenom rád povídá o minulosti o rodině etc. Jeho/její potřebou je pak rozhovor a naslouchání. Někdo rád naslouchá a naopak má zájem o život úplně někoho jiného. Jindy je možné jít s klientem ven, anebo jej vyvést na balkon (u trvale ležících), hrát společenské hry, číst knihu, přečíst noviny, donést pěkný film, vyvést klienta mimo areál… Možností je mnoho a rádi Vás v tomto povedeme a pomůžeme.

Jak začít a stát se dobrovolníkem? Stačí jen vyplnit níže přiloženou přihlášku a poslat ji na adresu: Dobrovolnictví Bethesda Stoliňská 2510/41c 193 00 Praha 9

nebo elektronicky na email: jakub.formanek@cb.cz

Po zaslání přihlášky Vás bude kontaktovat pracovník Bethesdy a LRS Chvaly a společně s Vámi se pokusí vytvořit záměr Vaší dobrovolnické náplně. Pro každého dobrovolníka je připraveno odborné zaškolení.

Informace o LRS Chvaly a Bethesdě naleznete na: www.chvaly.czwww.cb.cz/diakonie/bethesda

Plakát a přihlášku ke stažení naleznete níže.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.