Zahájení rekonstrukce domu Elim v Drahotuších

20. 04. 2012

Za účasti řady významných hostů byla ve čtvrtek 19. dubna slavnostně odstartována stavební rekonstrukce domu Elim v Drahotuších. Sbor Církve bratrské v Hranicích tak mimořádným způsobem rozšiřuje svou službu veřejnosti (viz fotografie níže). Elim Hranice vznikl 27. prosince 2004 jako organizační jednotka občanského sdružení Elim, které působí v České republice od roku 1991. Možnosti příp. finanční podpory dojednávejte s kazatelem sboru nebo přímo s ředitelem pobočky Elim http://elim-hranice.org

Harmonogram dosavadního vývoje:

• 27.12. 2004 – založení společnosti • 15.8. 2005 – otevření Sociálně právní poradny • 2005–2006 – rekonstrukce prostor Nocležny • 2.5. 2006 – otevření Nocležny pro muže • 2007-2008 – rekonstrukce prostor Azylového domu • 2006–2008 – projekt Teplé jídlo pro bezdomovce • 2.2. 2009 – otevření Azylového domu pro muže • 2010–2011 – rekonstrukce a otevření 4 bytů při azylovém domě • 1.7. 2011 - otevření Azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi ve Slavíči

Posláním společnosti je pomoc lidem, kteří se ocitli v sociálně nepříznivé životní situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami a prostředky. Sdružení vykonává svou činnost na principech křesťanské lásky a etiky, v souladu s právním řádem; tím přispívá k harmonickému životu občanů.

Dosud provozované služby:

• Azylový dům (kapacita 25 osob) • Nocležna pro osoby bez přístřeší - muže (kapacita 12 osob) • Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi (kapacita 10 rodičů + děti)

Vize:

Vizí Elimu Hranice je rozvíjet sociální služby v Hranicích ve spolupráci s Městským úřadem, Úřadem práce a dalšími institucemi a reagovat na potřeby města a jeho obyvatel. Samozřejmostí je pak zvyšování kvality poskytovaných služeb a zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců. Cílem projektu je vytvoření nové pobytové služby – azylového domu pro sociálně znevýhodněné seniory. Projekt je zaměřen na zlepšení jejich životních podmínek. V rámci sub-projektu bude zrekonstruován a vybaven dům v okrajové části města Hranice, který organizace pro tento účel získala.

Cíle projektu:

• Hlavním cílem je vytvoření nové pobytové služby pro sociálně znevýhodněné seniory v souladu s plánem rozvoje města Hranice.
• Uspokojení potřeb seniorů, kteří žijí v nepříznivých podmínkách (nejisté bydlení, nízký příjem).
• Zkvalitnění životních podmínek pro sociálně znevýhodněné seniory (dvoulůžkové pokoje, kuchyně, možnost trávení času na zahradě).
• Zajištění základních životních potřeb vede k plnohodnotnějšímu životu a vrací chuť do života (nabídka volnočasových aktivit podle přání uživatelů – pobyt na zahradě, výlety, přednášky aj.).

taj

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.