Noc kostelů 2013

16. 02. 2013

Milé sestry, milí bratři,

obracíme se na Vás se srdečným pozváním k účasti na významné a již tradiční ekumenické události Noc kostelů. Tento unikátní projekt vznikl před lety v Rakousku a nyní se již čtvrtým rokem koná i u nás. V letošním roce se uskuteční v pátek 24. května na celém území České republiky.

Hlavním cílem Noci kostelů je přiblížení křesťanství, církve a víry nejširší veřejnosti. Brány kostelů, chrámů, kaplí, sborů a modliteben se otevírají v nezvyklou dobu a stanou se nejen atrakcí pro poznávání, ale především prostorem pro setkání. Během večera vcházejí do církevních objektů lidé věřící i nevěřící. Nabízí se tak jedinečná příležitost, jak jim představit nejen architekturu a histori místa, ale především církevní společenství, které ho spravuje a přebývá v něm. Tento misijní rozměr je důležitou skutečností a Noc kostelů se stává prostředkem, jak zvěstovat evangelium tam, kde se nám to jindy příliš nedaří. Nabízený program je zcela volitený a záleží na možnostech a silách daného společenství, co připraví. Mohou to být komentované prohlídky, koncerty, výstavy, divadlo, společné zpěvy, modlitby…

Sestry a bratři, věříme, že se k Noci kostelů v letošním roce přihlásí i další společenství náležící k církvím sdruženým v Ekumenické radě. Velký zájem veřejnosti svědčí o tom, že se vykročilo správným směrem, návštěvnost každým rokem narůstá, v loňském roce bylo dosaženo 400 tisíc vstupů. Důležitým rozměrem je bezesporu i to, že Noc kostelů je projektem, v němž křesťanské církve postupují jednotně a je tak příležitostí k prohloubení spolupráce a vzájemnosti.

Veškeré podrobnosti k přihlašování najdete na www.nockostelu.cz. Budete-li potřebovat poradit se zařazením k patřičné diecézi nebo pomoci s přihlášením, kontaktujte prosím na Zuzanu Dvořákovou, tel. 776 599 977 nebo mail zdvorakova79@gmail.com.

Těšíme se na spolupráci!

Tým Ekumenické rady církví v ČR

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.