Ohlédnutí za kazatelskou pastorálkou

30. 01. 2013

V pondělí 28. ledna se do Havlíčkova Brodu sjeli kazatelé Církve bratrské k tradiční pastorální konferenci. Letošní ročník byl zaměřen na téma: STARŠOVSTVO, STARŠÍ A KAZATELÉ, proto se ke kazatelskému sboru připojilo na tři desítky starších z řady sborů. Pestrý třídenní program zahrnoval tato základní témata praktického vyučování i přednášek:

Ideál a realita. Realita a ideál: Úvodní (sebe)kritický rozhled bývalého a současného předsedy RCB po krajinách Písem a sborů Církve bratrské. Jak jsme viděli staršovstva, jak je vidíme, jak bychom je rádi viděli?

Malá teologie staršovstva: Nz. zdůvodnění a vymezení služby starších; přehled o nz. formách vedení místní církve; základní terminologie (strážce, pastýř, starší, biskup, představený; stát v čele, starat se atp.).

Staršovstvo jako řídící tým: Jakou roli má staršovstvo vzhledem ke kazateli a vzhledem ke sboru? „Pracovněprávní vztah“ mezi staršovstvem a kazatelem, a to i v souvislosti s chystanou odlukou od státu.

Motivace ke službě ve staršovstvu: Jak motivovat služebníky ke službě starších? Jak vzdělávat budoucí starší?

Výchova starších v praxi: Jak se starší zapojují do duchovní práce ve sboru? Jak je doprovázet, podporovat?

Správce spolustarším, starší spolusprávcem: Kazatel je správcem sboru i členem staršovstva, to znamená, že starší s ním sdílí jeho službu. Jaké jsou role kazatele a starších, v čem jsou zaměnitelné, v čem nezaměnitelné? Duchovní autorita – podstata, meze, nebezpečí: Pohled teologie, resp. sociologie náboženství na fenomén autority v církvi, na její podstatu a strukturu, její dosah i meze, její požehnání i nebezpečí.

SEMINÁŘE: 1. Dějiny a současnost staršovstva: Cesta staršovstva dějinami od prvotní církve, přes reformaci až k nám. Odkud jsme přišli, kam jdeme?

  1. Jak se rodí staršovstvo: Vznik, autorita a služba volební komise; způsoby volby, praktické tipy; demokracie a vedení Duchem; duchovní vzdělávání nových starších.

  2. Služba řízení: kazatel předsedou: Příprava a řízení porad; program porady a jeho skladba; zápis, úkoly; umění vést diskusi, moderace a rozhodovací proces; řízení jako duchovní úkol.

  3. Člověk starším, starší člověkem: Pohled na „homo presbyteros“ - na souběh a střet osobního, rodinného, sborového, profesního a občanského života se službou staršího. Osobní oběť a „dvojí čest“…

  4. Delegování služby ve staršovstvu dle obdarování: Duch managementu a management Ducha; kompetence, spravování a delegování úkolů; obdarování a odpovědnost.

  5. Duchovní kompetence staršího: Starší jako služebník a spolupracovník, jako pastýř, zpovědník, vedoucí a učitel, jako přítel, jako člověk Boží, jako člověk.

taj

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.