Pobočka Diakonie CB v Kladně

13. 06. 2013

V dubnu 2013 zahájila svou činnost Pobočka Diakonie CB v Kladně. Její hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami.

Její zaměření je na: • Lidi, kteří uvízli v dluhové pasti • Nezaměstnané ( dlouhodobě i krátkodobě) • Matky samoživitelky • Mladé lidi bez pracovních příležitostí • Nízkopříjmové rodiny • Osoby v krizi • Seniory s nízkými příjmy • Osoby bez přístřeší • Osoby trpící samotou

Více informací naleznete na http://www.zabradlikladno.cz.

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.