Pobočka Diakonie CB v Kladně

13. 6. 2013

V dubnu 2013 zahájila svou činnost Pobočka Diakonie CB v Kladně. Její hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami.

Její zaměření je na:
• Lidi, kteří uvízli v dluhové pasti
• Nezaměstnané ( dlouhodobě i krátkodobě)
• Matky samoživitelky
• Mladé lidi bez pracovních příležitostí
• Nízkopříjmové rodiny
• Osoby v krizi
• Seniory s nízkými příjmy
• Osoby bez přístřeší
• Osoby trpící samotou

Více informací naleznete na http://www.zabradlikladno.cz.