Projekt M4

18. 06. 2013

Když jsme na svém druhém setkání OZ v červnu 2012 radostně potvrdili naše zapojení do M4, netušili jsme…

Tuto větu budu muset nechat ještě chvilku nedokončenou. Moje nadšené vyprávění by Vám nyní nedávalo smysl. Pod pojmem M4 si asi většina čtenářů Brány zatím nic nevybaví. Pro techniky a kutily možná závit o 4 mm, pro ostatní maximálně označení denního menu v čínské restauraci, ale ani o jednom se sdílet nehodlám. OZ už asi neevokuje vůbec nic. Začneme u této zkratky. OZ je nový odbor Rady CB, který byl ustanoven v březnu minulého roku. Jeho celý název je Odbor Rady Církve bratrské pro obnovu a zakládání stanic a sborů. Plný název zní hodně kostrbatě, proto jej zkracujeme na dvě hlavní slova – obnova a zakládání (obnova evangelizace, obnova základů stanic a sborů a zakládání nových stanic a sborů) OZ. M4: Když jsme vznik nového odboru připravovali, ani nám zkratka M4 nic moc neříkala. Někteří z nás o tomto projektu slyšeli na mezinárodních konferencích a seminářích, ale osobní zkušenost s touto iniciativou nikdo z nás neměl. Netušili jsme, že o několik měsíců později budeme pod vedením skupiny obdarovaných vedoucích z Norska do tohoto projektu aktivně zapojeni a spolu s námi 18 týmů a několik dobrovolných koučů z 5 evangelikálních církví z České republiky a ze Slovenska. Projekt M4 vznikl v Norsku. Jeho kořeny sahají až do 70 let minulého století, kdy v zemi bylo založeno mnoho nových sborů. Velká vlna zakládání nových sborů však nenaplnila očekávání svých zakladatelů. Zhruba jedna třetina nových sborů zanikla. Další třetinu tvoří sbory, které sice existují, ale nesou si celou řadu existenčních problémů a pouze zbylých zhruba 30% sborů zůstalo jako živá a zdravá společenství. S přicházející novou generací vedoucích norské církve v 90. letech vyvstala potřeba celé předchozí období zdravě zhodnotit a poučit se z něj, aby se chyby nemusely znovu opakovat. V 90. letech minulého století začalo v Norsku několik církví spolupracovat na platformě, která si vytyčila za cíl pomoci norské církvi zakládat nové sbory a předávat evangelium zdravým způsobem. Skupina pod vedením zkušeného zakladatele Øivinda Auglanda reflektovala nezdravé tendence z minulosti a postupně vytvářela celý systém podpory, vyučování a koučinku pro týmy nových sborů. Od té doby bylo v Norsku založeno kolem 300 nových sborů různých církví s naprosto jinými výsledky, než přinesla předchozí vlna zakládání ze 70. let. S novými zkušenostmi se systém přípravy pracovníků zdokonaloval a začal se šířit i do dalších evropských zemí. V kontaktu s mezinárodním prostředím dostal své jméno – M4. Jednotlivé moduly byly v angličtině nazvány čtyřmi slovy začínajícími na písmeno „m“. M1: Master – Pán; M2: Mission – poslání, misie, evangelizace; M3: Multiplication – multiplikace, učednictví; M4 Movement – hnutí, trvalé následování. Základem M4 jsou čtyři dvoudenní kurzy v průběhu 18 měsíců a celý systém podpory průběžné práce jednotlivých týmů skrze koučink. Na M4 si ceníme především spojení dobré teorie s osobním duchovním zápasem a praxí. V M4 je velký důraz na budování celých týmů a na péči o ně. Nesnaží se dát jednotný návod, jak sbory zakládat, ale klade důraz na celý proces, ve kterém jednotlivé týmy hledají cestu kupředu a navzájem se inspirují. Česká evangelikální aliance (ČEA) pozvala hlavního vedoucího tohoto hnutí Øivinda Auglanda do České republiky v lednu 2012. Jiří Unger tajemník ČEA znal tento projekt z prostředí Evropského Leadership Fora a usiloval o podobnou iniciativu i pro Českou republiku. Pod koordinací ČEA se utvořila skupina vedoucích z různých církví, která vznik projektu M4 v ČR připravovala. V červnu 2012 nás norští vedoucí překvapili svým velkorysým návrhem. Přijeli s nabídkou, že nás budou v ČR po 4 roky vést při vzniku českého M4. Nabídli nám, že zajistí bezplatně a na své náklady vyučování v prvním českém M4. Dále, že nám budou předávat své zkušenosti, jak celý proces řídit, a navíc že jsou ochotni nás doprovázet i při dalším následném běhu od podzimu 2014, kdy už by z větší části vyučování vedli Češi. Projekt českého M4 pod hlavičkou ČEA tedy oficiálně začal a se souhlasem norské strany jsme jej rozšířili i pozvání pro slovenské sbory. Když jsme na svém druhém setkání OZ v červnu 2012 radostně potvrdili podporu projektu M4, netušili jsme (nyní tedy můžu dokončit větu z úvodu ), jak rychlý to vezme spád. Nově vznikající odbor CB tuto iniciativu velmi uvítal. Z předchozích zkušeností zakládání sborů v naší církvi jsme byli přesvědčeni, že tato oblast vyžaduje nový systém přípravy a podpory. Velice jsme stáli o to, abychom se mohli učit od lidí, kteří mají už dlouhodobě vyzkoušený model přípravy. M4 se jevila jako ideální možnost i pro svůj evropský původ. Zájem v ČR a na Slovensku, kam jsme s nabídkou M4 také přišli, předčil naše očekávání. V několika následujících měsících se připojilo 15 českých týmů z různých církví (7 týmů je z CB, 3x BJB, 3x SCEAV, 1x Armáda spásy a 1x KS) a 3 další týmy Slovenska. V říjnu jsme měli přípravné setkání vedoucích týmů a českých koučů. V únoru 2013 jsme začali prvním společným víkendem se zhruba 120 účastníky. Začátek předčil naše očekávání. Byli jsme velmi povzbuzeni hloubkou vyučování, praktickým systémem práce v jednotlivých týmech a vzájemnou interakcí mezi týmy z různých sborů a církví. Uvědomujeme si však, že to je pouze začátek. Ta nejdůležitější práce se neodehrává na společných víkendech, ale v prostředí, kde jednotlivé týmy slouží. Víkendová setkání pomáhají stanovovat konkrétní kroky a cíle. Úkol dotáhnout své cíle do praxe v prostředí jejich působení už leží na jednotlivých týmech. Aby v tom jednotlivé týmy nestály samy, M4 provádí systém koučinku. Každý tým má svého českého či slovenského kouče, který je na jejich cestě doprovází. Teprve další čas ukáže, zda nový systém přípravy zakládání sborů přináší své ovoce. Nicméně už nyní si uvědomujeme mnoho praktických důrazů, které českému zakládání sborů chyběly, a rádi bychom je změnili. Nová vznikající platforma spolupráce, věříme, bude místem, kde se budeme moci učit jedni od druhých. Našim společným snem je, aby evangelium mohlo být účinně předáváno do všech měst a vesnic i do všech etnických a sociálních skupin naší země. Další informace o projektu M4 najdete na stránkách www.M4europe.czwww.M4europe.com.

Co je M4? • Systém přípravy týmů pro zakládání nových sborů, který pokrývá většinu témat tohoto procesu od počátečního snu až po vytvoření rostoucího jádra komunity s 30-70 lidmi. • Série 4 dvoudenních kurzů během 18 měsíců s průběžným a následným systémem možností koučování. • Dvě e-knihy v češtině pro celý tým. • Budující prostředí (network) v interakci s dalšími týmy a zakladateli v pravidelném kontaktu s Vaším týmem. • Webové video vyučování v češtině a další materiály.

Tomáš Grulich (článek pro časopis Brána, květen 2013)

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.