Rodinná terapie podle Chvály a Trapkové

12. 09. 2013

Na konci školního roku jsem se zúčastnil čtyřdenního semináře: Prameny mateřství a otcovství.

Hlavními řečníky a vedoucími seminářů byly MUDr. Vladislav ChválaPhDr. Ludmila Trapková, autoři knih: Rodinná terapie psychosomatických poruch (Praha: Portál, 2004) a  Rodinná terapie a teorie jin-jangu (Praha: Portál, 2008).

V přiložených souborech jsou představeny základní principy rodinné terapie uvedených autorů, kteří na základě odborných postupů potvrzují biblický model manželství a rodiny. Pro ně samotné to bylo před několika léty natolik překvapivé a oslovující zjištění, že uvěřili biblické zvěsti o spáse člověka a v současné době jsou již oba členy církve. Principy rodinné terapie obsažené v těchto knihách mě oslovily jako pracovníka v oblasti manželství a rodiny i jako křesťana. Domnívám se, že by je bylo možné využít v pastoraci rodin. Tento přístup k terapii rodiny se mně jeví významný právě v dnešní době, kdy většina konceptů práce s rodinou vychází z genderové rovnosti a záměny rolí.

Josef Horský tajemník Odboru pro manželství a rodinu

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.