Tady policie České republiky!

16. 01. 2013

Pokud se ozvou ve sluchátku telefonu tato slova, většina z nás, já tedy určitě ano, rychle přemýšlí a zpytuje svědomí, co jsme kde provedli. A když vás první věta nasměruje, že se jedná o problém vedoucího na táboře, já osobně se začínám skoro potit, co je kde za velký průšvih. Tohle se mi stalo chvilku před Vánocemi. Naštěstí se z dalšího rozhovoru s vyšetřovatelem ukázalo, že se nejedná o žádného vedoucího dorostu, ale o vedoucího z jiné organizace, kterého jsme před lety školili. Policie po nás proto chtěla vyjádření k těžkému ublížení na zdraví, kterého se onen vedoucí dopustil. A tak mi za několik dní přišel mail.

První kombinovaná otázka mě ale zarazila a donutila k zamyšlení (přesná citace korespondence).??„byl tento oprávněně ve funkci jako vedoucí tábora, kdo jej do této funkce a na základě čeho ustanovil, kdy byl naposledy proškolen v rámci své funkce“.??

Po vypracování odpovědi jsem si ale musel položit otázku. Jak je to s vedoucími dorostů, besídek, mládeží? Mají staršovstva sborů jasně stanoveno a někde (v zápisech) dokumentováno, kdo je čím pověřen? Stará se staršovstvo o výchovu vedoucích? Je to starost a odpovědnost staršovstev. Proč se tím zabývat a připomínat to. Stále přece tuto skutečnost zdůrazňuji na různých setkáních.

Protože jsem zastáncem, že se nemá na problémy jen ukazovat a říkat tohle musíte udělat, nabízíme proto jako Dorostový odbor pomoc. Pro vedoucí táborů pořádáme v březnu akreditované školení, kde se dozvědí vše potřebné a je jedno jestli to jsou tábory dorostové, besídkové a nebo mládežnické. Seznámí se s legislativou, přípravou, bezpečností a dalšími potřebnými věcmi.

Zamyslete se tedy jako sbory, jestli máte vše řádně ošetřeno a jestli nepotřebujete pomoc při vzdělávání svých vedoucích.

Bližší informace o školeních na stránkách www.dorostovaunie.cz Honza Homolka tajemník pro dorost CB

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.