Děkovná modlitba

23. 12. 2014

Za každý adventní den, díky Tobě, Pane, za Tvou starostlivost i každý krásný sen, díky Tobě, Pane, za přátelství, v nichž Ty jsi skryt, díky Tobě, Pane, za odvahu začít znovu žít, díky Tobě, Pane. Za rozbořené ideály, díky Tobě, Pane, za jednotlivé svíce, jejichž ohně dohromady plály, díky Tobě, Pane, za to, že všeho dostatek máme, díky Tobě, Pane, za krásu všedního i svátečního dne, díky Tobě, Pane…

Přijímám zkoušku, kterou mi nabízíš, pro Tvou Lásku, Bože, přijímám každý okamžik, kdy v lehkém vánku kolem procházíš, pro Tvou Lásku, Bože, přijímám letmý úsměv přátel, pro Tvou Lásku, Bože, přijímám Tvé dary každé ráno, v poledne i večer, Pro Tvou Lásku, Bože. Přijímám situace, v nichž se mi zdá, že již nemám sil se za dobro bít, pro Tvou Lásku, Bože, přijímám úzkost, když nevím, co se bude dít, pro Tvou Lásku, Bože. Přijímám okamžik, v němž chceš, abych na kolenou zůstala bdít, pro Tvou Lásku, Bože, přijímám urážky a neporozumění, kterým nejde zabránit, pro Tvou Lásku, Bože, přijímám každého, ke komu mne posíláš, pro Tvou Lásku, Bože, přijímám plány, které se mnou máš, pro Tvou Lásku, Bože…

V každé chvíli zůstat Ti věrná, prosím, nauč mne, Pane, v každém vztahu být naprosto upřímná, prosím, nauč mne, Pane, před žádnou výzvou necouvnout nazpět, prosím, nauč mne, Pane, celým svým životem Tobě chválu pět, prosím, nauč mne, Pane. Milovat a být milována, prosím, nauč mne, Pane, být vděčná za všechna nová rána, prosím, nauč mne, Pane, umět obejmout a potěšit zoufalého, prosím, nauč mne, Pane, zůstat trpělivá i u pokroku jen malého, prosím, nauč mne, Pane. Ztišit se a jen Tebou se nechat vést, prosím, nauč mne, Pane, všechna úskalí života s pohledem na Tvůj kříž snést, prosím, nauč mne, Pane, kráčet za Tebou každý den, prosím, nauč mne, Pane, vidět Tvým pohledem, prosím, nauč mne, Pane…

taj

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.