Logo Církve bratrské

09. 01. 2014

Vážení přátelé, bratři a sestry, patrně jste zaznamenali, že Rada CB na podzim loňského roku vyhlásila soutěž o nové logo Církve bratrské. Po květnovém přijetí Ústavy, která novým způsobem definuje Církev bratrskou jako takovou, je dalším logickým krokem i práce na grafickém vyjádření církve. Do soutěže se přihlásilo téměř 50 osob s více než 200 grafickými návrhy (jak z České republiky, tak i ze Slovenska). Rada CB po pečlivém posouzení všech došlých návrhů rozhodla, že první místo ve vyhlášené soutěži neudělí. Na shodném druhém místě se pak vedle sebe umístily dva koncepty grafických vyjádření Aleše Najbrta a Marka Moškoře. Od těchto 2 autorů jsme již obdrželi souhlas se zveřejněním prací. Předpokládáme, že někdy na jaře bychom nad těmito koncepty udělali nějaké hlasování staršovstev a to jak v Čechách, tak i na Slovensku, ovšem ještě jsme nestanovili závazný postup.

Věřím, že se Vám návrhy (níže v přílohách) budou líbit a že diskuze nad nimi bude pozitivní.

Petr Grulich tajemník Rady Církve bratrské

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.