Výzva církvím sdružených v mezinárodní federaci svobodných evangelikálních církví (IFFEC)

16. 10. 2014

Výzva nejen k modlitbám za kritickou situaci křesťanů na Blízkém východě a v některých státech Afriky.

Ve dnech 5. - 10. října 2014 se v mexickém Oaxtepec konalo Valné shromáždění IFFECu. Hlavním tématem shromáždění bylo motto “Služebníci v Kristu spolu v misii“. Přítomni byli delegáti a pozorovatelé z 30 zemí světa, z toho velká skupina mladých vedoucích pracovníků.

V jednom ze seminářů informoval hlavní řečník o důležitých poznatcích „Celosvětové misie
IFFEC“, které se týkaly konfliktu na Blízkém východě a v severní Africe a přiblížil skutečné poměry těchto oblastí. Také misijní výbor podal zprávu, zahrnující zkušenosti z jejich nedávné návštěvy v Egyptě, jejímž cílem bylo získat lepší pochopení situace na Blízkém východě a prohloubit kontakty s tamními křesťany. Mimo jiné informoval o tom, že mezi křesťany napříč denominačním spektrem vzniklo silně motivované modlitební hnutí za Egypt a Blízký východ.

Byly také sdíleny osobní zkušenosti z Izraele, Palestiny, Libanonu, Sýrie a Iráku . Všichni jsme znepokojeni informacemi o sektářském násilí na Blízkém východě. Zároveň jsme byli ale povzbuzeni tím, co dnes Bůh koná a co i my můžeme společně udělat pro Boží království na tomto světě.

Jménem několika křesťanských představitelů, křesťanských církví a institucí na Blízkém východě, z nichž někteří jsou členové IFFEC, chceme informovat naše církve o jejich situaci a vyzvat k:

Lásce, péči a modlitbám za naše křesťanské sestry a bratry a také menšiny na Blízkém východě a v severní Africe, následujíce tak příkladu Pána Ježíše.

Podpoře a partnerství s tamními církvemi a to jak v pastorační a duchovní péči, tak v humanitární a lékařské pomoci, budování a rekonstrukci.

Obhajobě a dodržování lidských práv na Blízkém východě prostřednictvím intervence u představitelů jednotlivých zemí, Organizace spojených národů, Evropské unie a regionálních orgánů.

Otevření našich srdcí, církví a zemí uprchlíkům a přistěhovalcům z Blízkého východu, pomoci jim podle možností, ale také přijmout požehnání, které oni přinášejí tomuto světu.

Děkujeme za vaši spolupráci a vyprošujeme vám požehnání od našeho Pána Ježíše Krista.

Donn Engebretson, president Francisco Portillo, generální tajemník

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.