Ani na ostatní restituenty bychom neměli zapomínat

23. 10. 2015

*Společné prohlášení ČBK, ERC a FŽO*

My, zástupci církví, náboženských společností a obcí působících na území ČR, chceme tímto apelovat na vládu ČR, aby se zasadila o vyřešení dlouhotrvajícího problému nedokončeného procesu zemědělských restitucí, který pro nemálo původních vlastníků komunistickými vládami zabaveného majetku trvá již od 90. let 20. století. Tito lidé jsou navíc v některých případech obětmi protiprávního jednání nástupců JZD, což jen prohlubuje jejich nedůvěru k dění ve společnosti.

Stejně jako my i oni chtějí navázat na tradici, hospodařit, zúrodňovat naši zemi, zaměstnávat, radovat se z plodů své práce či vhodně zúročit kompenzaci za to, co jim již navráceno být nemůže. Naše situace, tedy vydávání historického církevního majetku v rámci částečného majetkového narovnání, se již naštěstí řeší, ale stát by měl v tomto pamatovat i na ty, kteří na spravedlivá řešení stále čekají.

Za Českou biskupskou konferenci předseda: kardinál Dominik Duka OP

Za Ekumenickou radu církví v ČR předseda: Daniel Fajfr

Za Federaci židovských obcí v ČR předseda: Petr Papoušek

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.