Labyrint upgrade. Jinotajný román (nejen) pro děti

24. 4. 2015

Komenského Labyrint světa a ráj srdce dostává po čtyři stech letech upgrade. Čemu by se Komenský smál dneska? Co by kritizoval? Nad čím podivoval? Kde by hledal východisko z labyrintu? Trochu fantazijně, trochu jinotajně a trochu s humorem autor provádí novodobého poutníka zákrutami lidského srdce, které se nakonec ukazuje jako nevětší labyrint člověka. Více informací na webových stránkách autora nebo na webových stránkách knižního vydavatelství. Viz také obrázek obálky knihy.

Fotografie