Modlitba za Paříž

15. 11. 2015

Dobrý Bože, Otče milosrdenství a útěchy, Bože lásky, odpuštění a pokoje!

Prosíme tě, Všemohoucí Pane, za Paříž, Francii, Evropu a celý svět, který je tvým dílem, ale až příliš často zapomíná na tebe, svého Stvořitele, takže se ti vzdaluje a odcizuje. Na vlastní oči vidíme dnes a denně, jak to končí, když lidé prosazují vůli svou a nikoli tvou. Pomoz nám vrátit se k tobě, neboť naše srdce je neklidné, dokud nespočine v tobě. Obdaruj nás pokojem, abychom tvůj pokoj mohli šířit dále. Dej, abychom všude tam, kam si nás pošleš, prosazovali tvou spravedlnost a nalezli odvahu k odpuštění a smíření.

Prosíme tě, Bože, ale i za všechny, kdo zneužívají tvé svaté Jméno a domnívají se dokonce, že tě oslavují a vyvyšují, když tvým Jménem ničí a zabíjejí. Jímá nás hrůza před hloubkou tohoto hříchu. Pohni jejich kamenným srdcem, přiveď je k pokání a pochopení, že ty jsi Láska a příčí se ti každé násilí a zlo.

Do tvých rukou odevzdáváme naše prosby skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Spasitele. Amen.

celé znění na: “blogu Lukáše Bujny”:http://bujna.blog.idnes.cz/c/483948/modlitba-za-pariz-sobota-14-11.html

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.