Příběh písně "Hrad přepevný je Pán Bůh náš"

14. 04. 2015

Před Lutheroým domem ve Wittenbergu se objevil kurýr říšského sněmu, seskočil s koně a předal Luhherovi dopis, ve kterém stálo, že se ocitl bez ochrany zákonů, tzn. že on a jeho rodina budou ihned zatčeni. Lutherova manželka, Kateřina von Bora měla právě za sebou ohrožující porod jejich syna a zároveň překonávala těžkou nemoc. Celá rodina se znovu musela bát o svůj život. A k tomu všemu byl Lutherův blízký přítel a spolupracovník Leonard Kaiser dne 16. 8. 1527 v městě Ulm upálen. V této situaci, hledaje Boží vedení, otevřel Martin Luther ve své bibli Žalm 46, kde stálo: „Bůh je náš pevný hrad“. V Luherově mysli se oživily vzpomínky na zámek Mansfeld z jeho dětství a na exil na hradě Wartburg. Tak vznikl text Lutherovy nejznámější písně a odtud pochopíme i její částečnou bojovou náladu textu… V kancionálu Církve bratrské ji najdeme pod číslem 272.

taj

Z webových stránek Youtube vyjímáme tři specifická zpracování:

Sbor a orchestr“:https://www.youtube.com/watch?v=RNcAq4tRbU0

Worship“:https://www.youtube.com/watch?v=21cpWEe3u4M

Kapela“:https://www.youtube.com/watch?v=_vT6HQ1QaU4

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.