Příběh písně "Pán Bůh je přítomen"

4. 5. 2015

Text uvedené písně napsal Gerhrad Tersteegen. Narodil se v roce 1697 do chudé zbožné rodiny. Měl pět starších bratrů a dvě sestry. V jeho šesti letech mu zemřel tatínek. Hospodářská situace mu nedovolila studovat teologii, jak si mnohokrát přál. Maminka se proto spojila se svým švagrem, který Gerharda nechal vyučit obchodníkem. Protože však Gerhard projevoval výrazné pastorační obdarování a dar výkladu Božího Slova, stalo se brzy z jeho domu a domácnosti shromáždění. Stal se tak jakýmsi „laickým kazatelem“ a Pán Bůh mu požehnal. Přicházelo až 400 lidí aby slyšeli jeho kázání. Mnoho lidí se nemohlo vejít do jeho domu a tak sedávali za dveřmi či pod okny, aby alespoň něco slyšeli. Z uvedeného místa se brzy rozvinulo duchovní probuzení na pomezí dnešního Německa a Holandska. Tersteegen v té době napsal sbírku kázání a také píseň „Pán Bůh je přítomen“, která se stala jakousi hymnou celého probuzení té doby… Hudbu k této písni napsal Joachim Neander.

taj

Z webových stránek Youtube vyjímáme několik zpracování:

Klavír“:https://www.youtube.com/watch?v=IzJ4CMuBTdI

Trumpeta“:https://www.youtube.com/watch?v=cXl3U7M8wks

Rocková kapela“:https://www.youtube.com/watch?v=ZQTr8a8JBW4

Fotografie