Advent

16. 12. 2016

Můj Pane, adventní čas vybízí i mne, abych procitl ze spánku, obrátil svůj pohled k tobě, soustředil se na tvé Slovo, myslel na tvůj příchod.

Moje srdce i moje mysl se obracejí k jiným věcem. Přicházejí starosti, mám povinnosti, které vyplňují hodně mého času, a jsou tu jiné věci, na kterých lpím.

Děkuji ti, že mi to všechno dopřáváš. Ale teď si před tvou tváří kladu otázku, jestli nezanedbávám věci, které jsou důležité a v životě věřícího člověka by neměly chybět. Snadno se nechám odvést od tvého Slova, od modlitby, od společenství bratří a sester. Často dám za pravdu názoru, který není podle evangelia, často se přizpůsobuji. Je při mně málo toho, co z tvého vyznavače činí sůl země a světlo světa.

Je mně líto, že to se mnou takhle dopadá. Prosím tě, neopouštěj mne, i když jsem tě tolikrát zklamal. Jen u tebe je pomoc a spása. Prosím tě, buď mi přítomen a otvírej mi pohled kupředu, abych volil to, co je dobré, co trvá, co obstojí a k čemu se nakonec i ty sám přiznáš.

Amen.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.