Advent

16. 12. 2016

Můj Pane,
adventní čas vybízí i mne, abych procitl ze spánku,
obrátil svůj pohled k tobě, soustředil se na tvé Slovo, myslel na tvůj příchod.

Moje srdce i moje mysl se obracejí k jiným věcem.
Přicházejí starosti, mám povinnosti, které vyplňují hodně mého času, a jsou tu jiné věci, na kterých lpím.

Děkuji ti, že mi to všechno dopřáváš.
Ale teď si před tvou tváří kladu otázku,
jestli nezanedbávám věci, které jsou důležité
a v životě věřícího člověka by neměly chybět.
Snadno se nechám odvést od tvého Slova,
od modlitby, od společenství bratří a sester.
Často dám za pravdu názoru,
který není podle evangelia, často se přizpůsobuji.
Je při mně málo toho, co z tvého vyznavače
činí sůl země a světlo světa.

Je mně líto, že to se mnou takhle dopadá.
Prosím tě, neopouštěj mne,
i když jsem tě tolikrát zklamal.
Jen u tebe je pomoc a spása.
Prosím tě, buď mi přítomen
a otvírej mi pohled kupředu,
abych volil to, co je dobré, co trvá, co obstojí
a k čemu se nakonec i ty sám přiznáš.

Amen.

Fotografie