Dlouhá cesta

23. 12. 2016

Bůh na mě myslí.

Bůh mě hledá.

Bůh je na cestě ke mně…

Cesta je dlouhá.

Bůh vyšel ze svého nedosažitelného světla.

Šel k prorokům a vešel do jejich slov…

Vešel do života vyvoleného národa.

Šel do základu lidské přirozenosti a vešel do lůna ženy: stal se člověkem v Ježíši Kristu.

Přišel na tento svět.

To není obraz. Za tím je dlouhá cesta.

Tato celá cesta nebyla jen “k lidem”, nýbrž ke mně!

Proroci, židovský národ, dějiny od pádu Adamova až k plnosti časů - těmi všemi přichází Bůh až ke mně.

Kristus mě volá.

Přichází za mnou skrze své vtělení, skrze svou činnost, skrze své slovo.

A tím to nekončí… Vydám se mu?

“Pane, nedopusť, abys šel za mnou nekonečnou cestou z hlubin své svatosti, celým stvořením a svatým Písmem a když už zbývá jen jeden krok, že by tento poslední krok nenastal… Co by mi prospělo, že ses mi otevřel, kdybys ale nedošel? Pro svoji lásku nenech můj život dojít do konce, dokud se toto nestane.”

Romano Guardini, Světlo

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.