Ohlédnutí za Konferencí CB v Hradci nad Moravicí

22. 5. 2016

Ve dnech 20. - 21. května se v Hradci nad Moravicí sešlo více než 200 delegátů zemské konference CB (ČR). Pořadatelem byl tentokrát opavský sbor. Hlavním mottem letošního jednání bylo téma “Milující Bůh a milující církev”. Účastníci se dále na základě zprávy br. předsedy zabývali radostmi a starostmi života v církvi.

Novým předsedou Rady (funkční období bude zahájeno pravděpodobně 1. 9. 2017) byl v předstihové volbě zvolen kazatel David Novák, místopředsedou Petr Raus a tajemníkem Petr Grulich. Do služby tajemnice Odboru pro manželství a rodinu byla zvolena sestra Jana Matulíková (zahájení již od 1. 9. letošního roku).

V bohoslužebné části proběhla ordinace kazatele Tomáše Cvejna z Bystrého, delegáti zároveň rozhodli o volitelnosti Jana Talána za kazatele v rámci celé Církve bratrské. Podrobnosti o dalším průběhu a přijatých usneseních jsou k dispozici na jednotlivých sborech.

taj

Fotografie