Ohlédnutí za mimořádnou konferencí Církve bratrské

7. 12. 2016

V sobotu 3. 12. se do Sboru Církve bratrské v Praze 3 na Žižkově sjelo téměř 200 delegátů ze všech Sborů CB v České republice. Hlavním bodem programu bylo rokování o návrhu nového Řádu správy Církve bratrské. Společná konference (již v roce 2011) dala jednotlivým orgánům CB za úkol připravit novou koncepci a uspořádání Ústavy, Řádu a dalších dokumentů CB. Konference (2012) následně rozhodla, že příprava návrhu nového českého Řádu CB bude svěřena výhradně Komisi pro Řád. Tou byl nejprve zpracován věcný záměr, za tímto účelem bylo svoláno i několik jednání statutárních zástupců sborů. Věcný záměr byl diskutován na pastorální konferenci kazatelů (2014), následně i na Výroční konferenci (2014). V dalších letech byly průběžně zveřejňovány jednotlivé pracovní verze nového Řádu (“celkem 17 pracovních verzí”:https://portal.cb.cz/archiv/Nov%C3%BD%20%C5%98%C3%A1d), k pracovnímu návrhu se vyjadřovala i konference v roce 2015. Komise pro Řád během své činnosti zpracovala více než jeden tisíc různých písemných i slovních podnětů, návrhů, připomínek ze strany kazatelů, staršovstev apod.

Návrh Řádu správy Církve bratrské byl mimořádnou konferencí schválen většinou hlasů (100 hlasů pro, 60 proti, 22 se zdrželo) s účinností od 1. ledna 2017. Aktualizované dokumenty Církve bratrské “naleznete zde“:https://portal.cb.cz/zakladni-dokumenty.

Další průběžná práce na církevních dokumentech je svěřena nově zvolené Komisi pro Řád ve složení: David Novák (Praha 13), Petr Geldner (Náchod), David Kašper (Praha 5 - Beroun), Tomáš Pospíchal (Vsetín), Pavel Plchot (Praha 6), Pavel Chráska (Praha 5), Lukáš Pacek (Brno).

V dalším jednání byl konferencí zvolen nový celocírkevní tajemník pro mládež (Ondřej Svatoš z Písku). Konference zároveň rozhodla o založení nového Sboru Církve bratrské v Sušici (v termínu od 1. 1. 2017), “bližší informace naleznete zde“:http://cb.cz/susice. Rozhodnutím konference bylo na návrh stávající Rady zkráceno její funkční období (včetně funkčního období odborů Rady) o čtyři měsíce tak, aby zahájení činnosti nové Rady mohlo být zahájeno v souladu s nově přijatým správním řádem (od 1. 9. 2017).

taj

Fotografie