Otevření nové modlitebny v Chýnově

7. 11. 2016

V neděli 6. listopadu se slavnostně otvírala nová modlitebna v Chýnově, která vznikla rekonstrukcí části původní zemědělské usedlosti. Ze stavebních prací zbývá dokončit již pouze fasádu a doplnit několik věcí vnitřního vybavení. Chýnovské společenství (Sbor CB v Táboře) vybudovalo nový sborový dům z velké části svépomocí, kolaudace se uskutečnila v září t. r. Oficiálního otevření se kromě místních účastnila i řada hostů. Informaci o zahájení nové etapy služby v Chýnově doplňuje několik fotografií z avizovaného shromáždění.

taj

Fotografie