Příběh písně "Narodil se Kristus Pán"

24. 12. 2016

Narodil se Kristus Pán je česká vánoční píseň (koleda), původně zřejmě z 15. století. Tento Staročeský nápěv neobsahoval zvětšenou kvartu v začátku, tak jak ji ve všech úpravách bez výjimky slýcháme dnes.

Nejstarší notované zápisy této koledy pocházejí z přelomu 15. a 16. století. Ve Franusově kancionálu z roku 1505 nacházíme incipit této písně, v Graduálu Českého muzea stříbra v Kutné Hoře celý notový zápis. V obou pramenech je píseň zapsána v “třídobém” rytmu (tempus perfectum), text je v české i latinské verzi En virgo parit filium.

Dále se vyskytuje v řadě dalších pramenů, např. v roce 1522 v utrakvistickém Miřínského kancionálu (Kněze Václava Miřínského písně staré gruntovní a velmi utěšené).

Přibližně od roku 1520 je doložena německá verze pod názvem Freu’ dich Erd’ und Sternenwelt, která byla zpívána zejména Němci v českých zemích.

Z časopisu Cyrill lze připomenout úvahu Josefa Lauschmana (1935)“:http://cyril.psalterium.cz/nahled.php?t=&id=8126

Z webových stránek Youtube aj. vyjímáme několik zpracování:

Na náměstí“:https://www.youtube.com/watch?v=odLGp3jwFb8

Houslové sólo“:https://www.youtube.com/watch?v=b9DHGZhkmjg

Fusion Havířov“:https://www.youtube.com/watch?v=_xLR-7mM_k8

Vlasta Horváth“:https://www.youtube.com/watch?v=q3Gi3UDKkqg

…a ještě něco navíc :-)“:https://www.youtube.com/watch?v=aLBgU0EDmBo