Sbírka kázání „Bůh mluví“

03. 02. 2016

Koncem října 2015 vydal kazatel Bronislav Kaleta sbírku svých kázání „Bůh mluví“. Je to celkem 58 kázání na všechny neděle a svátky církevního roku z období autorovy služby na Žižkově. Navíc ve sbírce najdete 6 tematických výkladů z programů „Neděle trochu jinak“ a příklady 2 pohřebních a 2 svatebních kázání. Jednotlivá kázání je možné použít jako „čtená kázání“, mohou být zdrojem inspirace pro všechny, kteří slouží Slovem, pro vikáře, začínající kazatele i ty, kteří jsou ve službě unaveni.

Kniha má 212 stran a stojí 200,- Kč. Zájemci mohou psát na adresu bronislav.kaleta@centrum.cz.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.