Ekumenická rada církví má nové předsednictvo

27. 11. 2017

Dne 21. listopadu 2017 se v ústředí Evangelické církve metodistické v Praze sešlo 14. valné shromáždění Ekumenické rady církví v České republice (ERC). Tento nejvyšší orgán ERC se skládá ze tří delegátů za každou z 11 členských církví a po jednom zástupci za církev přidruženou a církve se statusem pozorovatele.

Poprvé tak valné shromáždění mezi sebou uvítalo i zástupce Luterské církve evangelické a. v., která byla za člena pozorovatele přijata rozhodnutím Řídícího výboru ERC 11. října 2017.

Valné shromáždění vyslechlo zprávu o činnosti ERC za rok 2017, schválilo rozpočet na nadcházející rok a přijalo formální úpravu stanov.

Nejdůležitějším úkolem Valného shromáždění byla ale volna předsednictva ERC na příští dva roky. Po tajné volbě se předsedou ERC stal synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý, prvním místopředsedou superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka, druhým místopředsedou superintendent Evangelické církve augsburského vyznání v ČR Marián Čop a náhradníkem předsednictva Petr Raus, 1. místopředseda Rady Církve bratrské.

Valné shromáždění ERC přijalo také prohlášení k snahám o znovuotevření diskuze o majetkovém vyrovnání s církvemi v tomto znění: „Valné shromáždění ERC konstatuje, že přijetím zákona č. 428/2012 Sb. a následným uzavřením příslušných smluv je z pohledu Ekumenické rady církví otázka majetkového vyrovnání s církvemi vyřešena. Tento dosažený stav byl výsledkem kompromisu všech zúčastněných stran a umožnil obnovení majetkové základny a nezávislého postavení církví, jejichž existence a působení je nezbytným prvkem demokratické společnosti.“

Členy Ekumenické rady církví jsou Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev augsburského vyznání v ČR, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev, Slezská církev evangelická augsburského vyznání a Starokatolická církev v ČR. Přidruženou církví je Církev římskokatolická, pozorovateli jsou Armáda spásy, Církev adventistů sedmého dne, Církev křesťanská společenství, Federace židovských obcí a Luterská církev evangelická a. v. v České republice.

Petr Jan Vinš

Fotogalerii z 14. valného shromáždění ERC naleznete ZDE.

Zdroj: ERC.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.