Pavel Hošek jmenován profesorem

22. 06. 2017

Aulou pražského Karolina zněla včera studentská hymna Gaudeamus Igitur. Místo studentů ale v lavicích seděli hlavně akademici. Ministr školství Stanislav Štech předával jmenovací dekrety novým profesorům. Nejvyšší akademický titul získalo celkem 86 lidí, mezi nimi i  teolog, religionista a pedagog Pavel Hošek. Blahopřejeme!

Prof. Pavel Hošek, Th.D. se zabývá vztahem teologie a kultury, odborně se věnuje vztahu teologie a vědy o náboženství a také předpokladům a možnostem mezináboženského dialogu a mezináboženské spolupráce. S manželkou Vierkou a dětmi Matějem, Hankou, Zuzankou a Johankou žije v Praze Uhříněvsi. Je autorem knih C. S. Lewis: mýtus, imaginace a pravda (2004), Na cestě k dialogu: křesťanská víra v pluralitě náboženství (2005), Cesta ke kořenům: odkaz šlechtického rodu Milnerů z Milhausenu a jeho nositelé (2010), Židovská teologie křesťanství (2011), A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době (2012), Kouzlo vyprávění. Proměňující moc příběhu a „křest fantazie“ v pojetí C. S. Lewise (2013), knihy rozhlasových rozhovorů s Petrem Vaďurou nazvané V dobrých rukou (2013), Evangelium podle Jaroslava Foglara (2017).

Zdroj a foto: Česká křesťanská akademie

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.