Organizujeme sbírku na potraviny pro Jižní Súdán

28. 06. 2017

Diakonie Církve bratrské se společně se Spolkem pro Jižní Súdán a Nadačním fondem Krmte hladové dohodla na vzájemné spolupráci při zajištění humanitární pomoci do Jižního Súdánu. V rámci veřejné sbírky „Matouš 25“ organizovené Diakonií CB jsme vytvořili samostatný projekt „Potraviny pro Jižní Súdán“ se samostatným variabilním symbolem 111, který bude 100% určen na nákup potravin (případně léků a zdravotnického materiálu) a jejich distribuci do oblasti Torit v Jižním Súdánu.

Aktuálně je situace v Jižním Súdánu velmi závažná. Po letité a dosud v některých oblastech neukončené válce nastal v zemi hladomor, který postihl především ty, kteří válečný konflikt nevyvolali a ani se ho nechtějí účastnit. Potraviny dosahují závratných cen, na které nemohou prostí lidé dosáhnout. Proto jsme se rozhodli spojit síly a využít již prověřených kontaktů, aby se potraviny dostaly těm, kteří je opravdu potřebují. Již se podařilo do této oblasti vypravit 1 náklaďák se 14 tunami kukuřičné mouky, a také léky. Stejnou cestu budeme využívat i nyní. Na místě jsou spolehliví lidé, kteří zajistí, aby se pomoc neztratila či nebyla zabavena státem.

Pro nás evropany je hlad něčím, co jen těžko můžeme posoudit, ale je důležité vědět, že každá i nepatrně malá částka může významně pomoci.

Pouhých 300,- Kč postačí, aby 1 člověk získal základní potravu na 1 měsíc. Záleží na každém z nás, zda se rozhodneme takto pomáhat. Budeme vděčni za každého ochotného dárce.

Diakonie CB nepoužije ze sbírkového konta „Matouš 25“ ani 1,- Kč na své režijní náklady, ostatně k tomu jsme se zavázali při ohlášení tohoto sbírkového konta. Finanční prostředky, které se vyberou, pošleme na základě darovací smlouvy na konkrétní účel Nadačnímu fondu Krmte hladové (FEED THE HUNGRY). Účelem bude nákup potravin, (případně léků a zdravotnického materiálu) pro oblast Torit v Jižním Súdánu a náklady na vypravení kamionu s humanitární pomocí.

Na transparentním účtu u FIO banky můžete sledovat finanční transakce veřejné sbírky. Pokud se rozhodnete takto podpořit, prosíme, abyste použili variabilní symbol 111, který je určen pouze pro projekt Potraviny pro Jižní Súdán.

Projekt je na dobu neurčitou vždy, když bude FEED THE HUNGRY vypravovat pomoc, přepošleme jim částku, která se na tento účel nashromáždí a sbírka bude moci pokračovat dál. Někteří z vás již svými dary podpořili Spolek pro JS nebo Nadační fond Krmte hladové.

Nemusíte tříštit své prostředky a klidně je posílejte tak, jak jste byli dosud zvyklí. My jsme se dohodli na spolupráci a tak se nakonec dary dostanou na stejný účel.

Pokud chcete, můžete se o konkrétní pomoci dočíst na následujících odkazech, kde se informace budou postupně doplňovat:

http://www.cb.cz/diakonie/podpora-diakonie/matous-25/
http://www.krmtehladove.cz/?node_id=10
http://jiznisudan.blogspot.cz/

Pokud máte možnost pomoci, pomozte a prosíme i za modlitby směřované do oblasti Toritu, kde žije významná křesťanská komunita, která se snaží pomáhat vystěhovalcům, sirotkům a trpícím.

Děkuji předem za vaše dary, modlitby i za ochotu předávat informace o tomto projektu humanitární pomoci mezi další lidi.

Mgr. Michaela Veselá
ředitelka Diakonie Církve bratrské

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.