Druhá pastorální konference kazatelů Církve bratrské v roce 2018

24. 09. 2018

Ve dnech 17. až 19. září proběhla obvyklá podzimní pastorální konference kazatelů Církve bratrské s manželkami. Kazatelé se tentokrát sešli na novém místě, v hotelu Jezerka u Sečské přehrady. Moderně vybavený konferenční sál s klimatizací výrazně pomohl udržet pozornost a dobře vnímat všechno, co bylo řečeno.
Tématem pastorálky, kterou tentokrát připravoval Dětský odbor Rady Církve bratrské, byly „Děti dneška“. Kostru konference tvořily tři hlavní přednášky, z nichž jedna, ta úplně centrální, byla dvoudílná. Přinesl ji Daniel Fér a díval se v ní na současné děti a mládež očima pracovníka Dětské misie. Mluvil o dětech postmoderní doby, přičemž ale pod tento termín shrnul i všechny další, následné formy a tváře doby a jejích paradigmat.
Podrobnou analýzu proměn současné i nedávné doby a s ní svázaných generací nabídl David Novák, předseda Rady CB v přednášce „Generace Y a další“. S poslední přednáškou pak na pastorálku přijela Ludmila Muchová, vedoucí katedry pedagogiky na Katolické teologické fakultě Jihočeské univerzity. Představila metodu umožňující zpřístupnit dětem svět filosofie a teologie. Velmi prakticky tak doplnila a ilustrovala situaci, kterou jsme sledovali v předcházejícím průběhu konference, totiž že se současnými dětmi už nejde pracovat metodami minulých generací.
Přednášky byly doplněny šesti semináři, v nich čtyři proběhly dvakrát s různým publikem. Šlo o semináře tří odborů Rady Církve bratrské: Dorostového odboru, Odboru mládeže a Odboru pro manželství a rodinu. Ve všech bylo diskutováno, co nového potkává příslušný odbor ve své práci a co je ve službě dětem třeba měnit. Čtvrtý opakovaný seminář vedl Petr Kadlec, youtuber a lektor ACETu. Mluvil o svých zkušenostech z práce s mladou generací, o jejich světě a jeho úskalích. Poslední dva semináře proběhly každý pouze jednou, oba vedl Daniel Fér. Jeden z nich nabídl pokračování diskuse k Danovým přednáškám, druhý se věnoval internetu.
Zazněla i celá řada zpráv ze života církve, z nichž většina se průběžně objeví v INformu. Za zvláštní zmínku snad stojí, že Rada představila ústy bratra předsedy, jak vidí současnou Církev bratrskou. Nešlo o nic jiného, než o převedení některých ustanovení našich dokumentů, jak je přijaly celocírkevní konference CB, do běžné řeči, a domyšlení a dotažení důsledků, které z těchto dokumentů vyplývají. Tento text by měl sloužit jako základ pokračující diskuse nad životem a směřováním CB.
Za sebe chci vyjádřit vděčnost Dětskému odboru za zvolné téma i jeho zpracování, a všem účastníkům konference za krásnou atmosféru celého setkání. Díky Pánu Bohu za jeho požehnání!

Petr Raus

Poznámka redakce: Veřejně přístupné nahrávky z této pastorální konference jsou již k dispozici na webových stránkách Odboru Rady Církve bratrské pro vzdělávání.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.