Komenský 2020 - Porada o nápravě věcí lidských

02. 04. 2018

V roce 2020 si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí učitele národů – Jana Amose Komenského, které je dobrou příležitostí přinést lidem Komenského duchovní odkaz atraktivní a zábavnou formou.

Křesťanská akademie mladých ve spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi připravuje projekt s názvem Komenský 2020, který je zaměřený na mládež (především propojením škol a církví), a může také posloužit také jako evangelizační nástroj. Počítáme i s výrazným přesahem do médií a do společnosti i pomocí akcí pro veřejnost.

Z čeho vycházíme?

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské nejsou v pořádku, ale nejsou ztraceny, dají se obnovit, napravit. Proto takřka celý život pracoval na knize Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde nastínil cesty k obnově lidství. Avšak toto své dílo nedokončil.


Jak se zapojí školy?

V rámci projektu oslovíme všechny základní i střední školy v České republice. Školy mohou využít interaktivní dílnu a pozvat lektora, který program zrealizuje, nebo se mohou zapojit do velkého projektu “Porady o nápravě věcí lidských”. Budou mít za úkol definovat, v čem spočívá „nemoc“ dnešní společnosti, navrhnout „léčení“ a nakonec svoji vizi zrealizovat.

Co dále připravujeme?

Připravujeme unikátní interaktivní knihu, publikaci Komenského citátů, putovní výstavu „Komenského Time-line“ pro církevní i sekulární instituce. Pro rok 2020 připravujeme také veřejná regionální předčítání Komenského myšlenek.

Tento projekt je jedinečnou evangelizační příležitostí pro místní sbory a církve, neboť skýtá nástroj propojení se školami, knihovnami, radnicemi a dalšími institucemi.

Duchovní cíle projektu:

  • Probudit u žáků duchovní citlivost
  • Zvýšit důvěryhodnost Bible
  • Ukázat pozitivní křesťanské vzory
  • Zbořit či zpochybnit předsudky vůči křesťanství
  • Definovat duchovní dědictví českého národa
  • Na základě duchovního dědictví posílit identitu – národní i osobní
  • Popularizovat křesťanské hodnoty
  • Vést k nezávislému (kritickému) uvažování a schopnosti „jít proti proudu“
  • Ukázat pravdivý obraz Ježíše Krista jako vzor hodný následování

Jak se mohou do projektu zapojit církve a místní sbory

Modlitební podporou – lze zažádat o zasílání pravidelných modlitebních potřeb.

Finančními dary – takto velký projekt vyžaduje také velkou finanční podporu. Budeme vděční za jakýkoliv příspěvek, který bude využit na zajištění nákladů spojených s projektem. Částka 1000 Kč nám umožní zprostředkovat projekt pro jednu školu - proškolení poradců, obeslání škol s nabídkou, metodickým balíčkem a zapojení do projektu.

Stát se poradcem – studenti, kteří vstoupí do projektu, budou moci požádat o pomoc s realizací svého školního projektu vybraného člověka z místního sboru. Hledáme lidi, kteří mají zkušenosti se službou mladým lidem a mají ochotu dát část svého času studentům.

Realizovat vzdělávací program – pozváním lektora nebo člena sboru, který projde krátkým školením, bude moci na vybrané škole zrealizovat interaktivní dílnu, čímž dojde k navázání spojení místní církve se školou. Program je možné zrealizovat i pro sborovou mládež.

Veřejné čtení Komenského – ve spolupráci s vedením města, církvemi a známými osobnostmi zorganizovat veřejnou slavnost na náměstí města s předčítáním citátů Komenského v roce 2020.

Uskutečnit projekt “Porady o nápravě věcí lidských” – skupina mládeže se v roce 2019 přidá samostatnou registrací na stránkách projektu a zrealizuje vlastní vizi “léčby”.

Zapojit do projektu se můžete registrací na: www.situcitelu.cz/k2020.

Nejbližší seminář o projektu proběhne při konferenci Křesťan za Katedrou v Třinci 14. 4. 2018 a v Praze 3. 11. 2018. Dále také na Lektorské konferenci 12.-13. 9. 2018.
Více na www.situcitelu.cz.

Více informací naleznete na www.komensky2020.cz

Organizátoři a partneři

Křesťanská akademie mladých, z.s., České studny, z.s., Hope4kids, z.s., Univerzita Hradec Králové, Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě, Komenského institut, Ekumenická rada církví ČR

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.