Komunitní centrum Církve bratrské v Kladně

20. 06. 2018

Sbor Církve bratrské v Kladně staví nedaleko vlakové zastávky Kladno město Komunitní centrum Církve bratrské v Kladně. Stavba bude hotová k nastěhování na jaře 2019. V novém centru chce kladenský sbor CB pokračovat v pořádání volnočasových aktivit pro děti, mládež, i dospělé a v pořádání duchovních programů včetně pravidelné nedělní bohoslužby. Důležitým aspektem je také péče o potřebné poskytovaná prostřednictvím pomoci, podpory a terapie lidem s vážnějším onemocněním, tělesně postiženým, nebo lidem v krizových situacích.

Rozpočet na stavbu včetně vybavení je 26 miliónů Kč. Stavba je financována za pomoci dobrovolných příspěvků a darů členů a přátel sboru Církve bratrské. Vzhledem k celkové částce je stavba financována prostřednictvím dlouhodobých půjček, které bude třeba postupně splatit. Budeme rádi za Vaší podporu této stavby – dary lze odepsat z daní, lze darovat přímo na účet uvedený v níže přiloženém letáku a brožuře nebo si lze například koupit virtuální cihlu – více informací včetně dalších možností podpory a  stavu financí můžete nalézt na: stavba.cbkladno.cz.

Sbor Církve bratrské je připraven Vám vystavit potvrzení o přijetí daru nebo uzavřít darovací smlouvu, můžete se informovat na webových stránkách Sboru Církve bratrské v Kladně nebo na kladno@cb.cz.

Více informací o stavbě Komunitního centra v Kladně a možnostech, jak satvbu podpořit, naleznete v níže přiloženém létáku a brožuře.

Fotografie