Ministerstvo kultury vyhlásilo grant na podporu významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou

09. 10. 2019

Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o dotaci na podporu významných kulturních aktivit s náboženskou tematikou pořádaných církvemi a náboženskými společnostmi a spolky v roce 2020.
Předmětem mohou být pouze neinvestiční jednorázové akce (např. koncert, výstava, setkání) nebo pravidelné činnosti (např. setkání duchovně-kulturního charakteru). Preferovány budou projekty s nadregionální a celostátní působností určené široké veřejnosti a akce spojené s významnými výročími.
Uzávěrka je 31. 10. 2019.
Více informací o grantu naleznete na webové stránce Ministerstva kultury.

Foto: Nostický palác, Maltézské náměstí 1 v Praze na Malé Straně. V současnosti sídlo Ministerstva kultury ČR, Autor: I, Krokodyl, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2527594

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.