Animovaný film Labyrint světa a ráj srdce

01. 04. 2019

Tým projektu Staletých kořenů připravuje pokračování projektu Staleté kořeny. Staleté kořeny nekončí, ale dál rostou.
Nastal čas, abychom vám s týmem Staletých kořenů odhalili, co se chystá a pro co nám hoří srdce. Připravujeme animované zpracování Komenského veledíla, Labyrintu světa a ráje srdce. Je to alegorický příběh poutníka bloudícího v labyrintu tohoto světa, který je nakonec celým světem zklamán a v zoufalství se obrací do svého srdce, kde konečně nalézá pokoj a skutečné naplnění, smysl a radost ve vztahu s Bohem. V podstatě se jedná o krásné vykreslení toho, co lidé zažívají ve svých životech a Komenský ukazuje, že východisko z motanin světa je obrácení se ke Kristu celým srdcem. Je to tedy silně evangelizační poselství, ale protože je to literární klenot od jednoho z největších Čechů (Moravanů - abych se někoho nedotkl), může být široce přijímaný i širokou veřejností.
Animované zpracování Labyrintu se úplně nabízí. Komenský totiž používá mnoho krásných a vtipných přirovnání, příběh je plný dobrodružství, střídají se tam naděje a zklamání a tím je příběh blízký současným lidem. Když si čtete tento příběh, uvědomujete si, že ačkoliv nás od sepsání knihy dělí téměř čtyři staletí, přesto je jeho poselství stále aktuální a má co říci lidem v 21 století.
V příloze vám posílám bližší představení projektu s celým průběhem a tady přikládám video, abyste si udělali představu o celém projektu:


Aby se toto dílo podařilo zrealizovat, budeme potřebovat vaši pomoc. Velmi vás prosíme o modlitby za celý náš tým, aby za Boží moudrost, inspiraci, vedení Duchem svatým a ochranu pro nás i naše rodiny. Také potřebujeme získat 1 200 000 korun, což není málo. Ale v loňském roce jsme šli vírou do projektu Staleté kořeny, a ačkoliv jsme neměli žádné dotace ani finance ze zahraničí, podařilo se díky vám během roku zaplatit 2 miliony korun. I teď jdeme do projektu vírou v Boží zaslíbení a vnitřní jistotou, že konáme Pánovu vůli pro tento rok.
Pomůžete nám tedy uskutečnit Boží vizi, kterou nám vložil do srdcí a na které jsme se shodli? Finance budou použité výhradně na tvorbu videí, nemáme žádné další náklady. Pokud se shromáždí více prostředků, než bude třeba na samotnou tvorbu, použijeme je na placenou distribuci videí na sociálních sítích.
Pokud vás Pán Ježíš vede k podpoře tohoto projektu, přispívejte na účet Českých studní, které budou zajišťovat produkci filmu. Číslo účtu je 2300302405/2010 variabilní symbol 111.
Moc vám děkujeme a přejeme plnost Božího požehnání
Tým Staletých kořenů - David Loula, Vratislav Kolinský, Adam Parma
(redakčně upraveno)

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.