Ohlédnutí za Výroční konferencí Církve bratrské 2019

23. 05. 2019

Ve dnech 17. a 18. května proběhla jako každý květen výroční konference Církve bratrské. Šlo o konferenci zemskou; společná konference se zastoupením slovenské části církve nás čeká ještě v listopadu. Tentokrát se 166 řádných delegátů z celkem 74 sborů Církve bratrské z České republiky sešlo v krásném sále Smíchovského pivovaru.
Jednací část konference přinesla standardní kroky vedoucí jak ke zhodnocení uplynulého roku, tak k upřesnění výhledu vpřed. Delegáti projednali (případně vzali na vědomí) Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Rady CB, Zprávu z revize hospodaření Církve bratrské – ústředí CB, Zprávy odborů Rady CB, Konferenční návrhy, Návrhy na ordinace a informaci o diakonských ordinacích, Návrhy změn Řádu správy CB, Ústavy CB a Jednacího řádu Společné konference CB, Zprávu o časopise Brána, Zprávu Diakonie Církve bratrské, Výroční zprávu ETS za rok 2017/2018 i Zprávu Rady CB o potřebě Evangelikálního teologického semináře (ETS) jako vlastního vzdělávacího zařízení Církve bratrské. Byli rovněž seznámeni s postřehy z vizitací v roce 2018.
Konference svým rozhodnutím schválila předložené návrhy ordinací, založila dva nové sbory CB (Ostrava-Trojka a Třinec-Sosna), zrušila funkci tajemníka Rady CB, upravila činnost seniorů a seniorátů, schválila účetní závěrku CB za rok 2018, přijala nový model podpory růstu, tedy základní ekonomické principy CB, schválila nový model podpory Evangelikálního teologického semináře i některé další organizační či ekonomické návrhy. Konference dále jmenovala Předsednictvo konference na roky 2019–2023 ve složení Robert Hart a Jan Asszonyi (kazatelé), Jan Drahokoupil ml. a Marek Orawski (nekazatelé) a David Kašper za členy Komise pro Řád. Konference rovněž projednala návrhy na změnu Ústavy a Jednacího řádu Společné konference; projednané návrhy budou postoupeny Společné konferenci v listopadu.
Na slavnostní bohoslužbě v modlitebně v Soukenické ulici byli v pátek večer ordinováni noví kazatelé CB: Václav Andrš, Pavel Bischof a Daniel Litvan. Současně bylo požehnáno diákonům, kterým udělila diakonskou ordinaci Rada CB, těmi jsou Petra Kašperová-Poldaufová a Munkh-erdene Turmunkh (Munkuš). Bratr Munkuš se kromě práce na vlastním sboru (Praha – Jižní Město) stará o řadu mongolských křesťanských komunit po celé Evropě; konferenční shromáždění proto mělo mongolské hosty z několika sborů nejen z České republiky, ale i z Německa a Rakouska.
Sobotní duchovní část konferenčního programu vycházela z Vize Rady Církve bratrské. Po ranní bohoslužbě se slavností večeře Páně, jejíž kázání delegáty upozornilo na biblickou tradici vize a jejího pochopení, proběhly semináře na témata: Kazatel a staršovstvo, Církev pro hříšníky a Pravdivost v lásce (versus milosrdenství). Čtvrtý seminář byl věnován modlitbám za církev – nikoli teorii, jeho účastníci se modlili. Odpoledne se delegáti věnovali rozhovoru nad zprávou o stavu církve, kterou připravil bratr předseda David Novák. Zprávu, která se odvážně podívala do historie naší denominace a její staré zkušenosti přetavila do několika vysoce aktuálních výzev.
Jaký byl dojem z konference? Pocit? Ten můj – skvělý. Mám radost, že se církev už naučila diskutovat, hledat nové věci, zkoušet, riskovat, respektovat odlišný názor. Že přitom neztratila schopnost ani chuť dál spolupracovat. A tím vším hledat Boží cestu. Chápat, že nemusí být pro všechny sbory stejná. Zápasit o dobré porozumění Písmu. A modlit se. Tak vypadala konference – tedy přinejmenším já a někteří další, se kterými jsem mluvil, jsme tento dojem měli. Jsem za to vděčný.
Petr Raus

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.