Přání předsedy Rady Církve bratrské Davida Nováka na přelomu roku

30. 12. 2019

prosinec 2019/leden 2020
I vzal Samuel jeden kámen a položil jej mezi Mispu a Šén. Dal mu jméno Eben-ezer (to je Kámen pomoci) a prohlásil: „Až potud nám Hospodin pomáhal.“ (1S 7,12)

Milé sestry, milí bratři,
chtěl bych využít tohoto období přelomu starého a nového roku ke krátkému oslovení, které je inspirováno slovy proroka Samuela. Jeho slova doprovázená položením kamene směřují do minulosti a mají vyjadřovat vděčnost za konkrétní čin, který s Izraelem vykonal Pán Bůh. Kámen na rozdíl od dřeva vydrží a nezničí ho počasí. Zřejmě proto mělo být připomenutí vděčnosti nejen v tomto konkrétním případě z kamene. Snad i proto, že problémem lidu staré ale i nové smlouvy byla krátká paměť. Zapomínali na skutky, které Pán Bůh vykonal. Od toho je totiž už jen malý krok k nevděčnosti… Pokusme se proto udělat si na konci roku 2019 malé duchovní cvičení a zcela konkrétně pojmenovat pár našich kamenů pomoci, které mají co do činění s našimi sbory, církví, rodinami, národem, zdravím a nevím čím ještě. Jistě, nežijeme v dokonalém světě, to ale neznamená, že není za co být vděční.
Druhá věc, která je v Samuelově výpovědi inspirující, jsou slova „až doposud nám pomáhal Hospodin“. Ve slovech „až doposud“ lze slyšet, že se pomoc od Pána Boha nedá nabrat do zásoby. V nějaké formě pomoc přijde, ale jak, kdy ani v jaké míře, nevíme. Doposud Pán Bůh jednal, každý z nás má v duchu tohoto textu jistě nějaké kameny vděčnosti. Zároveň věříme, že bude jednat i nadále, jen nevíme jak. Přesto jdeme v důvěře v Jeho pomoc dál, do dalšího roku. A tak, jako jsme pojmenovali oblasti, za které jsme vděčni, pokusme se pojmenovat i oblasti, o kterých víme, že v nich máme v příštím roce něco vykonat, jen se nám do nich nechce. Bojíme se jich, vyhýbáme se jim. Právě proto potřebujeme důvěru.
Chtěl bych vám na konci tohoto roku přát srdce překypující vděčností a na začátku roku nového odvahu víry.
Za sebe i za celou radu naší církve děkuji, děkujeme za vaši podporu, spolupráci a těšíme na společné dobrodružství na Božím díle v roce nadcházejícím.
Váš v Kristu
David Novák

Fotografie