Neděle Diakonie CB 2020

11. 11. 2020

Milí sourozenci v Kristu a přátelé,

každoroční neděle Diakonie CB tentokrát vypadá úplně jinak než v minulých letech. Tím větší význam a cenu pro nás bude mít, pokud se rozhodnete Diakonii CB podpořit.

Proč sbírku potřebujeme a v čem nám pomáhá?

  • Spolufinancuje poskytování sociálních služeb tam, kde nestačí veřejné zdroje a vlastní příjmy.
  • Umožňuje podporu práce na Pobočkách Diakonie CB, Ukrajině a jinde, kde je třeba.
  • Vytváří rezervy na potřebné opravy a rekonstrukce v budoucnu.

Abyste se o naší činnosti dověděli něco bližšího, natočili jsme poprvé video, které najdete zde: https://tiny.cc/nedelediakonie

Odkaz na video najdete také na webových stránkách Diakonie CB https://www.cb.cz/diakonie

Nakonec několik důležitých slov k organizaci sbírky:

Pokud chcete Diakonii CB podpořit, zašlete finanční prostředky na účet svého sboru s poznámkou Sbírka Diakonie 2020.

Sbory žádáme, aby výtěžek sbírky poslaly nejpozději do 28. 12. 2020 na účet Rady CB číslo 2900230978/2010. Variabilní symbol platby je číslo sboru, popis platby Sbírka Diakonie 2020.

Děkujeme za Vaší podporu a pomoc

Roman Kysela

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.