Pandemie koronaviru a církev

09. 06. 2020

V čase 70. výročí odsouzení k smrti Milady Horákové komunistickou totalitní mocí opakovaně na církev zaútočil předseda KSČM Vojtěch Filip (DENÍK N 6. 6. 2020).
Radu Církve bratrské nepřekvapilo, že církev nepravdivě nařknul z odmítnutí jakkoliv se podílet na řešení krize v čase pandemie. Dle jeho slov chce církve přinutit k sounáležitosti zrušením odpuštění daní z nabytí majetku, který ovšem před tím komunisti církvi ukradli.
Fakta jsou taková, že křesťané jako občané našeho státu se napříč církvemi aktivně podíleli službou a pomocí občanům předně v sociálních službách, kde křesťané pracují, a které církve spravují. Např. v církevních zařízeních jako je Dům Bethesda (Diakonie CB) nebo v Domově pro seniory v Krabčicích (Diakonie ČCE) zůstávali pracovníci uzavřeni se svými klienty po celou dobu pandemie. Kaplani ve věznicích a nemocnicích pracovali nad své úvazky, sbory a rodiny šily roušky pro nemocnice a jiné organizace. Kazatelé a faráři dali sami sebe k dispozici městským úřadům ke spirituální pomoci občanům atp. Církve měly ze zákona uzavřeny své prostory pro občany, ale v podstatě bez rozdílu všechny zavedly přímé přenosy audio i video bohoslužeb, které v čase nouzového opatření sloužily statisícům lidí. A nepočítaně u dveří kostelů a modliteben se na církev obraceli lidé bez domova o sociální pomoc.
Ježíš řekl, že chudé budete mít vždycky s sebou. Na to jako křesťané pamatujeme, a stejně tak pamatujeme i na napomenutí, abychom žehnali svým nepřátelům.

V Praze dne 8. června 2020
Rada Církve bratrské

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.