SOS Bejrút

09. 08. 2020

Milí přátelé, Nadační fond KMS vyhlašuje mimořádnou humanitární sbírku pro oběti katastrofální exploze v libanonském Bejrútu. Vybrané peníze budou zaslány místnímu sboru Free Evangelical Church Beirut, s jehož vedoucími mají někteří z NFKMS osobní vztahy a kteří dohlédnou na jejich distribuci potřebným. Prostředky budou použity zejména na akutní nákupy pitné vody, potravin a základních potřeb pro lidi, jejichž domovy byly zničeny či poškozeny při výbuchu.

Své dary můžete posílat na účet Nadačního fondu KMS, č.ú. 577409193/0300 s var. symbolem 300 (Obecná humanitární pomoc). Pro oběti v Bejrútu použijeme veškerý výtěžek z tohoto střediska během příštích tří měsíců. Můžete využít také platební bránu PayPal z našich webových stránek.

Co je platné, moji bratři, říká–li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit? Budou–li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: Odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte se, a přitom jim nedáte to, co potřebují pro své tělo, co je to platné? Tak i víra: nemá–li skutky, je sama o sobě mrtvá. (Jakub 2:14-17)

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.