Výzva David Nováka ke společným modlitbám a k půstu

11. 11. 2020

Milí přátelé, sestry, bratři v Kristu,
srdečně Vás zdravím, zároveň bych nás vzhledem k situaci, kterou prožíváme, chtěl pozvat k různému a přesto společnému výkladu a přijetí slova, půstu a modlitbám. Jakkoli nás v něčem pandemie vede od sebe, v něčem nás může sjednotit. Více se dozvíte v přiloženém dopise.
David Novák

Milé sestry, milí bratři,
vzhledem k aktuální situaci jak v naší zemi, tak ve světě, bych chtěl tímto dopisem pozvat naši církev ke společným modlitbám a půstu. Na všechny nás dopadají nejen dramatické zprávy, ale i důsledky probíhající pandemie. Jedním z nich je, že se nemůžeme fyzicky scházet, a tedy že chybí to nejzákladnější, co dělá společenství společenstvím. Nicméně navzdory této realitě se jako celá církev spojit můžeme, a to nejen v on-line prostoru, ale i v „prostoru modlitby“. Sice se neuvidíme, ale v modlitbách se můžeme spojit, sjednotit a zaměřit na toho, který je základem církve a skrze nějž církev nejen že existuje, ale i bude existovat nezávisle na tom, jak dlouho budeme uzamčeni, jak dlouho bude probíhat pandemie, nebo jaké nastanou okolnosti.
Navrhuji, abychom se ve dnech 21. – 23. listopadu 2020 jako církev spojili ve společných modlitbách s tím, že bude možnost zapsat se do modlitebního řetězce; buď napsat jméno, nebo i sbor, z kterého jste. Zároveň se pochopitelně může modlit každý, tedy i ten, kdo se do řetězce nezapíše. Hlavním smyslem této iniciativy je přinášet v modlitbách současnou situaci našemu Pánu a v modlitbách se jako církev propojit. Co se týká půstu, navrhuji, abychom jeden den z navržených tří spojili s půstem, kdy půst mj. vyjadřuje naléhavost našich modliteb. Dále navrhuji, pokud Vám to zásadně nerozhodí vaše nedělní série, abychom v neděli kázali na text Žalmu 122. nebo Filipským 4,1–9. Tyto texty by pak měly sloužit i jako prvotní průvodce k modlitbám. Mám naději, že i těmito oddíly nám může Pán Bůh něco ukázat, dát své slovo v podobě napomenutí, povzbuzení, zastavení či nasměrování. Součástí souboru s tabulkou je i prostor, kam můžete psát ostatním svoje vzkazy a modlitební náměty.
Já sám teď žádné úvodní náměty k modlitbám záměrně přidávat nebudu. Vaše modlitby nechť vycházejí z uvedených textů a z toho, jak Vás povede Pán Bůh, nikoli z mých nápadů, za co se modlit.

David Novák
Odkaz na modlitební řetěz najdete zde:
https://tinyurl.com/rozpis-cb
Odkaz, kam můžete psát své vzkazy, přímluvy, vyjádření vděčnosti najdete zde:
https://tinyurl.com/modlitby-cb
Text píšete tak, že zmáčknete tlačítko “+” vpravo dole.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.