Ekumenická rada církví si zvolila nové vedení

07. 12. 2021

Na valném shromáždění konaném v Praze ve sboru Církve bratrské v Soukenické ulici dnes Ekumenická rada církví zvolila své nové vedení. Novým předsedou se stal biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík.

První místopředsedkyní se stala superintendentka Evangelické církve metodistické Ivana Procházková, která je tak první ženou, která zasedne v nejužším vedení Ekumenické rady církví. Druhým místopředsedou byl pak zvolen biskup Marián Čop z Evangelické církve augsburského vyznání a náhradníkem předsednictva nový synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný.

Dosavadní předseda Ekumenické rady církví a emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý popřál svému nástupci: „Přál bych novému předsedovi, aby se ve své funkci setkával hlavně s otevřeností a s touhou všech křesťanů být spolu jako jedna Kristova rodina.“

Ekumenická rada církví sdružuje 16 křesťanských církví a Federaci židovských obcí. Zastupuje jednotlivé církve ve vztahu ke státu a koordinuje mezicírkevní spolupráci. Generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš k tomu uvádí: „Jedním z nejdůležitějších úkolů, které Ekumenická rada církví plní, je společná duchovní služba v armádě, vězení, policii nebo nemocnicích, která je uskutečňována společně s Českou biskupskou konferencí. Čím dál viditelnější jsou také akce jako je zítřejší Červená středa, kdy se společně zasazujeme za svobodu vyznání všech lidí.“

Funkce se nové předsednictvo ujalo okamžikem volby.

Petr Jan Vinš

generální sekretář ERC

Zdroj: tisková zpráva Ekumenické rady církví v ČR

FOTO: © Adéla Rozbořilová, Český bratr, zleva: Tomáš Tyrlík (předseda), Ivana Procházková (1. místopředsedkyně), Marián Čop (2. místopředseda)

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.