Sbírka na Diakonii Církve bratrské 2021

11. 11. 2021

Milé sestry, milí bratři a přátelé,

dne 21. 11. 2021 se uskuteční každoroční sbírka na Diakonii Církve bratrské. Připravili jsme pro Vás dvě prezentace, které Vám umožní nahlédnout do toho, co děláme a jak sbírku využíváme. Prezentace jsou hodně podobné, ale v jedné z nich najdete odkaz na nově natočené video. Ze Střediska Černý Most.

Druhá prezentace je řekněme klasická bez odkazu na video a v psané podobě obsahuje informace o tom, co zazní v rámci natočeného videa.

Odkaz ke stažení obou prezentací najdete na konci této webové stránky.

Můžete se podívat také na webové stránky Diakonie Církve bratrské https://cb.cz/diakonie/ Pokud chcete Diakonii CB podpořit, můžete tak učinit v rámci sbírky ve vašem sboru. Bližší informace zazní ve videu a najdete i v prezentaci.

Jednotlivé sbory žádáme, aby výtěžek sbírky poslaly na účet Rady CB nejpozději do 30. 12. 2021. Variabilní symbol platby je číslo sboru, popis platby Sbírka Diakonie 2021.

Za Vaší pomoc a podporu děkujeme

Roman Kysela

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.