Poděkování ředitele Diakonie CB za dary pro Jižní Moravu a Lounsko

02. 07. 2021

Včera uplynul týden od zásahu ničivého tornáda na Jižní Moravě a Lounsku. Byla to událost, která nás svým rozsahem šokovala, protože podobné záběry jsme byli zvyklí vídat ve zpravodajství z Asie nebo USA, nebo v katastrofických filmech.

Diakonie Církve bratrské vyhlásila sbírku na pomoc těm, kteří byli tornádem zasaženi a v okamžiku, kdy píšu tyhle řádky, je na účtu 2,3 mil. korun.

Věřil jsem, že se sbírka setká s kladnou odezvou, ale míra štědrosti a počet dárců předčila moje očekávání a řada lidí i sborů jistě pomáhá i jinou cestou.

Aktuálně máme v procesu vyřizování poskytnutí pomoci pro celkem 13 domácností z toho 6 na Lounsku. Chci touto cestou velmi poděkovat Pavlovi Popovskému ze stanice CB v Hodoníně, se kterým jsme ohledně poskytování pomoci na Jižní Moravě v kontaktu. Pro oblast Lounska jsem v kontaktu s místními obyvateli i zde vše řešíme.

Výše poskytnuté pomoci je rozdělena do 3 kategorií a to 50 000, Kč, 75 000,- Kč a 100 000,- Kč na poškozený dům – domácnost a brzy proběhnou první platby.

Štědrost, obětavost a solidarita všech, kteří pomáhají, mě naplňuje vděčností, radostí a hrdostí a je i paprskem naděje.

Roman Kysela, ředitel Diakonie CB

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.