Varování před sektou Šinčchodži

15. 10. 2021

Milí přátelé, sestry, bratři,

v posledních dnech se k nám z několika míst dostala znepokojivá zpráva, že některé sbory byly navštíveny misionáři z korejské sekty Šinčchodži. O nebezpečném působení této sekty psal např. kazatel naší církve Zdeněk Vojtíšek zde, další velmi kvalitní rozbor, o co v této sektě jde, najdete zde. Stanovisko k působení této sekty vydal i studijní odbor při Radě CB.

Předseda Rady CB David Novák a první místopředseda Rady CB Bronislav Matulík se s jedním z členů této sekty na jeho žádost v nedávné době každý zvlášť osobně setkali a hovořili o různých tématech souvisejících s Šinčchodži, mimo jiné i o misijních aktivitách uvnitř křesťanských církví. Jednou z věcí, která byla pro nás oba nová, bylo, že Šinčchodži vidí jako velmi důležitou část své misie evangelizaci křesťanů, kteří již jsou součástí místí církve.

Šinčchodži v tom nevidí nic neetického. Naopak to má být pro křesťany požehnání, protože až skrze Šinčchodži mohou získat plné poznání, které jim církev dát nemůže. Církev je v jejich pojetí jakoby pole, do kterého bylo skrze Písmo zaséváno semeno, tedy určitý zárodek života, ale nic víc. Plné poznání a spasení dá až učení Šinčchodži, které svojí evangelizací uvnitř církve plní roli ženců, doslova andělů žně. Odmítnutí jejich učení znamená odmítnutí učení Božího posla a v konečném důsledku oddělení od Krista i na věčnosti.

Jakkoli se nám může zdát učení této sekty bizarní, řada především mladých lidí, byla tímto učením oslovena a získána. Proto považujeme za důležité před touto sektou varovat a chránit naše sbory.

S přáním Božího vedení, ochrany a moudrosti

David Novák

Bronislav Matulík

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.