Zveme vás na 13. ročník Noci kostelů

26. 05. 2021

V pátek 28. května se bude konat 13. ročník Noci kostelů ve více než 1200 kostelích, modlitebnách, zahradách a také v rámci online přenosů. Noc kostelů „nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.“, uvádí organizátoři na webu Noci kostelů. Více informací najdete na webu Noci kostelů www.nockostelu.cz.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.