Adventní pastýřský dopis Davida Nováka

25. 11. 2022

Milé sestry, milí bratři,

srdečně vás zdravím na začátku adventu 2022 slovy, která slyšeli Zachariáš, Maria a pastýři: „Nebojte se.“ Rád bych ještě dodal: nebojte se, protože válka brzy skončí, ceny energií spadnou a vše bude alespoň tak jako dřív. Snad ano, ale dobře víme, že budoucnost nikdo nezná a že se naše naděje nemusí naplnit.

Zároveň platí, že strachu nás nezbaví optimistické předpovědi, ale jistota, že naše životy, a stejně tak dějiny, jsou v rukou milujícího Pána Boha, který nedělá chyby. Kdosi tuto realitu vystihl následujícími slovy: „Utište se. Vše je v pořádku, jsem tu. Nebojte se. Svět je v rukou milujícího pastýře. Nakonec bude vše, jak má být. Nic vám nebude ubližovat donekonečna. Žádné utrpení není navěky, žádná ztráta není trvalá, všechny porážky jsou pouze přechodné, žádné zklamání není definitivní. Už nás nic nerozdělí. Ani v životě, ani ve smrti není nic, co by nás mohlo oddělit od Boží lásky, jež se nám zjevila v jeslích.“

V souvislosti s tím, co jako společnost prožíváme, vidím pro církev a přicházející adventní dobu následující tři výzvy.

Nenechme se ovládnout strachem z tvrzení, že „sami máme málo, a proto nemůžeme pomáhat“. V následujících zimních měsících bude potřeba Ukrajině, která je tyranizována Ruskem, nadále pomáhat. Ruská agrese již trvá dlouho, ale nesmíme pomoc vzdát. Ano, mnozí z nás nemají nadbytek, někteří možná mají málo, ale Písmo nás učí, že oběť není z našich přebytků. Neumdlévejme v pomoci, navažme i na příklad mnohých našich duchovních otců, kteří Ukrajině řadu let věrně pomáhali.

Nenechme se ovládnout strachem, který nás uzavírá do sebe. Mám na mysli skutečnost, že růst cen za potraviny a energie zřejmě bolestivě postihne některé sestry a bratry v našich sborech nebo lidi, kteří jsou s našimi sbory v kontaktu. Zajímejme se o jejich situaci, a bude-li třeba, neváhejme jim pomoci. Zároveň vězme, že některým lidem je trapné si o pomoc říci. Proto buďme proaktivní.

Nenechme se ovládnout strachem, který vede k rozdělení a panice. Mnohokrát, když se v dějinách vyskytly krize, našel se někdo, kdo této reality zneužil a nemalou část společnosti zmanipuloval. Vyděšený člověk je člověk manipulovatelný, který se snadno nechá unést zlobou, v rychlých soudech a řešeních. Nejen přicházející advent, ale i budoucnost zřejmě bude zatěžkávací zkouškou pro naši jednotu. Zároveň může být právě rodina sboru a církve v těchto dobách velikou posilou.

Začal jsem tento adventní dopis slovy „nebojte se“. Víme, že historické okolnosti se v době narození Krista příliš nezměnily a důvodů ke strachu bylo nadále hodně. Přesto se v případě Zachariáše, Marie a pastýřů počáteční strach či úlek změnily v radost. V radost z narozeného Spasitele, který navzdory někdy těžkým okolnostem přináší pokoj. A tento postoj přeji všem nám.

Přeji vám požehnaný advent 2022 a sílu od Pána nenechat se ovládnout strachem.

V Kristu

David Novák

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.