Neděle Diakonie Církve bratrské

13. 11. 2022

Milé sestry, milí bratři a přátelé,

pomalu se blíží každoroční Neděle Diakonie Církve bratrské, která proběhne dne 27. 11. 2022 a bude spojena s celocírkevní sbírkou. Proto jsme pro Vás připravili prezentaci, ve které uvidíte to, co děláme i to, jak chceme sbírku využít. Výtěžek sbírky odesílají jednotlivé sbory na účet Rady Církve bratrské, podrobnosti najdete v prezentaci . Prezentaci si můžete stáhnout zde nebo z webových stránek Diakonie Církve bratrské https://cb.cz/diakonie/

Za Vaší pomoc a podporu děkujeme

Roman Kysela

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.