David Novák vyzval k zapojení se do modlitebního řetězce za Ukrajinu

18. 03. 2022

Milí přátelé, sestry, bratři,

chtěl bych Vám za sebe a za celou Radu CB poděkovat za obrovské nasazení, které mnozí projevujete v souvislosti s válkou na Ukrajině. Způsobů, jak pomoci těžce zkoušené Ukrajině, je celá řada, a jedním z nich je i modlitba. Společně procházíme 40 dny s Biblí, v rámci kterých se připravujeme na Velikonoce. Pojďme se jako církev spojit i na modlitbách skrze modlitební řetězec, který proběhne od 21. 3. do 31. 3. Kdokoliv se může zapsat do přiložené tabulky, zároveň je možné v odkazu „nástěnka“ psát různé modlitební náměty. Když jsem přemýšlel, jakým textem tento řetězec uvést, dal jsem si do vyhledavače slovo „modlitba“. Poté jsem zadal slovo „volám“. Najednou jsem nevěděl, jaký text vybrat. „Volám“ je silný výraz, zabarvený emocemi, silnou touhou, někdy bolestí, naléhavostí, někdy zmatkem. Mám za to, že „volám“ dobře vystihuje naše modlitby v souvislosti s Ukrajinou a vším, co se okolo této války odehrává. V Žalmu 69, 4 žalmista vyznává: „Volám do umdlení, hrdlo zanícené, Boha vyhlížím, až mi zrak vypovídá.“ Pojďme v tomto modlitebním řetězu volat do umdlení. Jako jednotlivci, ale i jako celá církev. Připojme se tímto k proudu modliteb miliónů křesťanů na celém světě, kteří se přimlouvají, aby tato šílená válka skončila. Zároveň můžeme přidávat i další modlitební náměty, jak nás Pán Bůh povede.

Za RCB

David Novák

Modlitební řetěz:

https://tinyurl.com/rozpis-cb

Nástěnka:

https://tinyurl.com/modlitby-cb

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.