Představitelé náboženských komunit působících v ČR vyzvali duchovní v Rusku, aby se zasadili o zastavení války na Ukrajině

02. 03. 2022

Představitelé křesťanství, židovství, islámu a dalších náboženství se obrací otevřeným dopisem na náboženské představitele v Rusku, aby se zasadili o zastavení války na Ukrajině

Představitelé náboženských komunit působících v České republice vyzvali duchovní v Rusku, aby využili svého vlivu a zasadili se o okamžité zastavení války a dalšího prolévání krve na Ukrajině. Zástupci českých křesťanských církví, židovské a muslimské obce a dalších náboženství se 28. února 2022 sešli k modlitbě a apelu k zastavení války na Ukrajině. Setkání proběhlo na Ministerstvu zahraničních věcí v kapli Trauttmansdorffského paláce. Na setkání vystoupil i představitel ukrajinských řeckokatolíků v ČR Vasyl Slivocký. Představitelé českých náboženských komunit zaslali otevřený dopis s žádostí o hledání cest k obnovení míru a spravedlnosti nejvyššímu představiteli ruské pravoslavné církve, hlavnímu rabínovi Ruska, velkému muftímu Ruska a představitelům buddhistů, hinduistů a dalších náboženských komunit v Rusku:

“Obracíme se na Vás jako na představitele církví a náboženských společenství ruského lidu. Naše společná víra v nezcizitelnou důstojnost každého člověka a posvátnou hodnotu lidského života nás zavazuje k tomu, abychom odporovali násilí a nespravedlnosti. Jsme povoláni k tomu, abychom se zastávali těch, kdo jsou pronásledováni, vyháněni ze svých domovů, ohrožováni na životě a zabíjeni. Skutečná víra je zdrojem síly k pomoci bližnímu, k praktickému milosrdenství vůči lidem v nouzi, k úsilí o mír a dobré sousedské vztahy mezi lidmi. Jsme otřeseni tragickými důsledky agresivní invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Žádáme Vás proto, naléhavě prosíme a apelujeme na Vaše svědomí, abyste využili veškerého svého vlivu, který jako představitelé církví a náboženských společenství máte, a účinně a ihned se zasadili o okamžité zastavení války a další prolévání krve na Ukrajině. Žádáme Vás o aktivní hledání cest k obnovení míru a spravedlnosti. Modlíme se za ukončení války na Ukrajině. Prosíme Vás, abyste pozvali Vaše věřící, aby se společně s námi všemi modlili a usilovali o mír. Vyzvěte je, aby dali jasně vědět prezidentu Putinovi a dalším politickým představitelům, že si válku nepřejí.”

prezident České křesťanské akademie monsignor prof. Tomáš Halík

římskokatolický biskup Václav Malý

vrchní zemský rabín České republiky Karol Sidon

patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta

předseda muslimské obce v Praze Vladimír Sáňka

synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný

první místopředseda Rady Církve bratrské Bronislav Matulík

biskup Jednoty bratrské Jan Klas

superintendent Evangelické církve metodistické Ivana Procházková

emeritní předsedkyně Liberální židovské komunity Bejt Simcha Sylvie Wittmannová

předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů Mikuláš Pavlík

generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš

představitel zenové školy Kwan Um Jakub Koldovský

evangelický farář pro menšiny Mikuláš Vymětal

progresivní rabín David Maxa

profesor Univerzity Karlovy Pavel Hošek

kazatel Církve bratrské Pavel Černý

prezident Univerzální federace míru Juraj Lajda

generální vikář apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice Vasyl Slivocký

zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák a další

**Video ze setkání naleznete zde:

=1s**

Otevřený dopis naleznete níže v příloze tohoto článku.

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.