Pastýřský dopis Davida Nováka k Velikonocům 2023

30. 03. 2023

Milé sestry, milí bratři,

chtěl bych vás u příležitosti Velikonoc pozdravit posledními slovy, která náš Pán vyřkl na kříži: „Dokonáno jest“ (J 19, 30). Na první čtení se může zdát, že se jedná o zoufalý výkřik nespravedlivě odsouzeného člověka. Jenže tomu tak není. V těchto dvou slovech se do jisté míry skrývá celé evangelium a zvěst Písma.

Přiznám se vám, že často mívám pocit, že nestíhám. Když už se mi něco podaří dokončit, pak se mi do mysli vkrádá myšlenka, že jsem to či ono mohl udělat ještě lépe. Jinými slovy, že moje úsilí a práce jsou nedokonalé. Dovolím si tvrdit, že tento pocit mívám nejen já. Oproti tomu Ježíš řekne: „Dokonáno jest.“ Možná nám jeho slova vzdáleně rezonují se slovy Genesis, kde čteme, že Hospodin „dokončil svoje dílo“ (Gn 2, 2). Jenže Ježíšovi bylo okolo 33 let a jistě toho ještě mohl mnoho stihnout. Třeba pomoci více lidem, nechat sepsat více evangelií nebo se věnovat dalším učedníkům. V tomto věku se ještě neumírá a neříká se, že je vše dokonáno. Stejně tak Pán Bůh možná mohl stvořit další zvířata, více květin nebo více planet. Vždy se dá něco přidat a vylepšit. Ano, vždy se dá vidět, zažít, udělat, vylepšit a stihnout více. Jenže Ježíšovo „dokonáno jest“ a Hospodinovo dokončení díla znamená, že udělali to, co uděláno být mělo. Dokončili ne proto, že by se nedalo něco přidat, ale protože bylo dokonáno to nejdůležitější.

Jak to souvisí s celým evangeliem a se zvěstí Písma? Tak, že Pán Bůh skrze Ježíše Krista přišel a přichází za každým člověkem a že způsob, jakým to dělá, je dokonalý a dokonaný. „Dokonáno jest“ znamená, že ke své spáse nemusíme nic přidávat, protože z Boží strany bylo vše dokonáno. Znamená to, že nás nemusí ničit, že mnoho věcí v našem životě a ve světě není dokonalých. „Dokonáno jest“ znamená, že jednou Pán Bůh setře každou slzu z očí. „Dokonáno jest“ znamená, že Boží království se v Kristu vlomilo do tohoto světa, působí zde a my můžeme již nyní pracovat na jeho obnově v naději, že se v plnosti zjeví s Kristovým příchodem.

„Dokonáno jest“ je výzvou, abychom méně uvažovali nad tím, kolik toho stihnout, zažít, vydělat, vyzkoušet a více uvažovali nad tím, co je v životě skutečně podstatné a klíčové. A nejen uvažovali, ale podle toho i žili.

Když se Hospodin ohlédl za tím, co stvořil, mohl říci, že dokončil, co měl dokončit. Když Ježíš umíral, mohl říci, že dokonal to, proč přišel na tento svět. Jinými slovy podmínky pro to, abychom mohli Pána Boha skrze Ježíše poznávat jako svého Otce, jsou připravené. První předseda naší církve A. Adlof to shrnul slovy: „To, co potřebujeme pro své spasení, to nám už zjevil a na tom máme prozatím dost.“

Zároveň spaseni jsme už byli (J 5, 24) a tato realita se má odrážet v našich každodenních životech. Proto „dokonáno jest“ je výzvou, abychom v jeho síle žili životy, o kterých si budeme moci říci, že jsme je prožili moudře. V duchu Velikonoc pak moudrost znamená ohlédnout se zpět a moci si říci, že to podstatné, o co v životě běží, jsem dokončil anebo to průběžně dokončuji. Možná to pro některé bude znít jako fráze, ale rád bych zopakoval, že středem a základem našich sborů a naší denominace je Kristus, který fyzicky zemřel a třetího dne stal z mrtvých. Nejedná se o žádný mýtus nebo zbožné přání prvotní církve, ale o historický fakt. Zároveň jakkoliv jsou fakta důležitá, nemají moc ani sílu proměnit lidský život a dát nám spásu. To může jen ten, který z lásky k nám vyřkl: „Dokonáno jest, vše potřebné jsem dokončil a připravil.“ Přál bych nám všem, abychom tuto skutečnost mohli o těchto Velikonocích radostně prožívat a v síle ukřižovaného a vzkříšeného Krista ho společně následovat.

Váš v Kristu

David Novák

Fotografie

 
Církev bratrská. Všechna práva vyhrazena. Informace k vnitřnímu oznamovacímu systému.